Header image

GGD Gelre-IJssel organiseert Week van de Lentekriebels

ACHTERHOEK - Deze week (19 t/m 23 maart) is het weer ‘Week van de Lentekriebels’. Negen basisscholen in de regio’s Achterhoek en Midden-IJssel/Oost-Veluwe doen mee aan deze landelijke projectweek. GGD Gelre-IJssel ondersteunt de scholen hierbij. Landelijke coördinatie is in handen van Rutgers WPF.

‘Relaties en seksualiteit’ is een belangrijk thema. Al op de kleuterleeftijd wordt de basis gelegd voor gezond relationeel en seksueel gedrag. Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben vragen. Bovendien zien ze al jong beelden over seks; op straat, internet en tv. Als kinderen eenzijdige of onjuiste informatie krijgen, kunnen ze in de war raken, schuld of schaamtegevoelens ontwikkelen, of ongezond seksueel gedrag aanleren. Ouders en school kunnen samen kinderen ondersteunen bij een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling.

Elke dag van de week worden verschillende onderwerpen behandeld uit het lespakket ‘Relaties & Seksualiteit’. De lessen zijn aangepast aan de leeftijd en belevingswereld van de kinderen. Voorbeelden van onderwerpen zijn kriebels in je buik, het verschil tussen vriendschap en verliefdheid, weerbaarheid, respect voor een ander, verliefd worden op iemand van hetzelfde geslacht, beelden in de media en waar baby’s vandaan komen. Het lespakket is onlangs vernieuwd en geeft leerkrachten de mogelijkheid om ter ondersteuning gebruik te maken van het digibord.

Met de lesmaterialen en –activiteiten tijdens de Week van de Lentekriebels krijgen leerlingen de kans om positieve normen en waarden te ontwikkelen met respect voor diversiteit. Ook de overheid steunt deze lessen: relationele en seksuele vorming wordt naar verwachting vanaf augustus 2012 toegevoegd aan de kerndoelen in het basisonderwijs. Vanaf dat moment zullen alle basisscholen verplicht aandacht moeten besteden aan dit onderwerpAnder nieuws