Header image

Getuige van fysiek geweld? Dit kun je doen!

LANDELIJK - Elke situatie is uniek. Je zult in elke situatie zelf moeten bepalen wat de juiste handelingen zijn. De situatie zal bovendien van je eisen een snelle beslissing te nemen.

Daarom geven wij hierbij een aantal mogelijkheden aan. Het belangrijkste blijft: help een ander, maar zonder je eigen leven in gevaar te brengen! Wat kun je doen: . Pak je mobiele telefoon, ga naar een telefooncel of bel bij iemand aan en bel 112; . Haal versterking, met meerderen kun je de dader(s) misschien van het slachtoffer wegtrekken; . Maak zoveel mogelijk herrie met zoveel mogelijk omstanders (roep ‘brand’); . Met een moderne mobiele telefoon kun je een foto/film maken van de dader(s) als bewijsmateriaal voor de politie; . Download de gratis EHBO app van het Nederlandse Rode Kruis, www.rodekruis.nl . Blijf bij het slachtoffer en kijk of je hem/haar meteen kunt helpen; . Verleen zo mogelijk eerste hulp; . Heb je geen EHBO-diploma, leg dan bijvoorbeeld je warme jas om het slachtoffer heen; . Spreek hem of haar moed in, stel gerust; . Vertel de politie / eerste hulpdienst wat je hebt gezien of gehoord; . Geef een nauwkeurige beschrijving van de dader(s); . Stel je beschikbaar als getuige.

Op zoek naar aanvullende informatie om agressie en geweld tegen te gaan,

zie de website van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld: www.moed.nlAnder nieuws