Header image

Gesprek SKB en gemeente over samenwerking ziekenhuizen

WINTERSWIJK - Op vrijdag 6 januari heeft een gesprek plaats gevonden tussen het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en de gemeente Winterswijk. Er is gesproken over actuele ontwikkelingen op ziekenhuisgebied en in het bijzonder de plannen van het ziekenhuis om eventueel intensief samen te gaan werken met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Namens het ziekenhuis zat de directie en de Raad van Bestuur aan tafel. Namens de gemeente het college van B&W en de fractievoorzitters van de politieke partijen.

Henri Jansen, directeur van het ziekenhuis zegt over het gesprek: “Wij proberen alle belanghebbenden zo goed mogelijk aangesloten te houden bij de besprekingen die momenteel plaatsvinden tussen het SKB en het Slingeland Ziekenhuis. Het gesprek zoals die vanmiddag is gevoerd met Burgemeester Van Beem, wethouder Saris en de fractievoorzitters is daar een goed voorbeeld van. Ik ben me zeer bewust van belang van het SKB voor de gehele regio. Onze vertrekpunten in het onderzoek waren en zijn nog steeds dat ook in de toekomst 24-uurs acute zorg, verloskunde en een IC op basisniveau behouden blijft voor de Oost Achterhoek. Zo dicht mogelijk bij de patiënt. Ook de werkgelegenheid in de Oost Achterhoek heeft voor het SKB prioriteit in de afweging al dan niet intensief samen te gaan werken met het Slingeland ziekenhuis. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, kan momenteel nog niet worden aangeven of de samenwerking er ook daadwerkelijk gaat komen. Laat staan welke consequenties een eventuele samenwerking gaat hebben voor beide ziekenhuizen. Zodra het onderzoek is afgerond zullen we iedereen zo snel mogelijk van de resultaten op de hoogte stellen.”

Namens de gemeente reageert burgemeester Thijs van Beem op het gesprek: “De discussie over de mogelijke samenwerking tussen de beide ziekenhuizen speelt al een hele tijd. We volgen deze ontwikkelingen als gemeente dan ook op de voet. Het SKB is niet alleen ontzettend belangrijk voor Winterswijk, maar voor de hele Oost-Achterhoek. Het maakt niet voor niets onderdeel uit van Achterhoek 2020. Goede ziekenhuisvoorzieningen zijn enorm belangrijk voor de inwoners van onze streek en om aantrekkelijk te blijven als woongebied. Als gemeente zien we voor het ziekenhuis een belangrijke rol weggelegd in de toekomst  van Winterswijk en de Oost-Achterhoek. Samenwerking tussen beide ziekenhuizen is prima, zeker als dit leidt tot betere gezondheidszorg. De gemeente gaat uit van bereikbare, volwaardige ziekenhuisvoorzieningen waarbij met name verdere afspraken worden gemaakt over de taakverdeling bij de specialistische zorg.”

In het gesprek is afgesproken dat de gemeente nauw betrokken blijft bij de ontwikkelingen rondom het ziekenhuis. Binnen enkele maanden komen SKB en Slingeland naar buiten met de resultaten van het onderzoek naar een eventuele samenwerking.Ander nieuws