Header image

Gemeente Oost Gelre strooit met mengsel zout en zand

OOST GELRE - Vanwege de gladheid heeft de gemeente besloten om vanaf vandaag met een mengsel van zout en zand te strooien. De zoutvoorraad is in de gemeente Oost Gelre, net als in andere delen van de Achterhoek, beperkt voor de komende weken. De gemeente strooit daarom volgens een noodplan.

Dat betekent dat de gemeente alleen de belangrijkste hoofdwegen strooit met dit mengsel. Wel wordt er op de routes van het normale gladheidbestrijdingsplan sneeuw geschoven. Voor meer informatie kunt u terecht op www.oostgelre.nl of u kunt bellen met de gemeente: 0544 – 39 35 35.

Het mengsel van zout en zand is alleen effectief op een ijslaag en niet op sneeuw. Als het sneeuwt wordt er daarom niet gestrooid met dit mengsel, maar zet de gemeente sneeuwschuivers in.

Om gevaarlijke situaties te beperken doet de gemeente een oproep aan de inwoners om de stoep voor en nabij hun woning of bedrijf zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden. De gemeente raadt inwoners aan de weerberichten goed in de gaten te houden en extra alert te zijn als men op de fiets of in de auto stapt en de snelheid aan te passen.Ander nieuws