Header image

Gemeente Oost Gelre richt organisatie opnieuw in

OOST GELRE - De gemeente Oost Gelre heeft haar interne organisatie opnieuw ingericht. De gemeente speelt hiermee in op zowel recente als toekomstige ontwikkelingen. Uiteindelijk is het doel de dienstverlening aan de inwoners op een efficiënte én klantgerichte manier te organiseren. In 2015 geldt de gemeente als “eerste overheid”. Dat betekent dat burgers met al hun vergunningaanvragen en verzoeken om informatie bij de lokale gemeente terecht kunnen. Om dat goed te organiseren komt veel bij kijken. Verder is er vorig jaar het nodige verandert binnen de gemeente. Zo is een deel van de medewerkers overgegaan naar de Sociale Dienst Oost Achterhoek en is de buitendienst overgegaan naar de Hameland. De nieuwe organisatie sluit bij deze ontwikkelingen aan. Bij de uitvoering van de dienstverlening is de gemeente van 8 naar 6 afdelingen teruggegaan. De nieuwe afdelingen zijn: • Bouwen en Milieu • Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer • Onderwijs, Welzijn en Zorg • Publiek en Bestuur • Informatiemanagement • Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling De directie wordt ondersteund door de stafdiensten Personeel en Organisatie, Communicatie en een Projectenbureau. Voor uw “zaken” met de gemeente verandert er niets. Via het digitaal loket van de gemeente kunt u op de vertrouwde manier uw aanvragen doen of informatie opvragen. Ook kunt u bellen met vragen of verzoeken voor een afspraak via het algemene nummer 393535. In de openstelling van het gemeentehuis in Lichtenvoorde en het Stadhuis in Groenlo verandert eveneens niets. Wat u de komende jaren wel zult merken is dat de gemeente zich blijft inspannen om de dienstverlening aan de inwoners steeds te verbeteren op weg naar 2015, de gemeente als eerste overheid.

Ander nieuws