Header image

Gemeente Oost Gelre aangesloten op BAG

OOST GELRE- De gemeente Oost Gelre is onlangs als eerste gemeente in de Achterhoek aangesloten op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG is een landelijke registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. In de afgelopen tijd zijn de gegevens van 14000 panden in Oost Gelre gecontroleerd, waar nodig aangepast en vervolgens aangeleverd aan de landelijke voorziening.

De Wet BAG verbetert de dienstverlening van overheden aan burgers en bedrijven. Door het delen van informatie tussen overheden hoeft u straks bijvoorbeeld slechts eenmalig het gebruiksdoel van een pand door te geven en is die vervolgens ook bij de andere overheden bekend. Ook zorgt de BAG ervoor dat informatie over een pand snel en eenduidig beschikbaar is voor bijvoorbeeld hulpdiensten en gemeentelijke instellingen.

Door het koppelen van deze basisregistraties aan de Landelijke Voorziening kan de overheid snel over betrouwbare en actuele gegevens beschikken. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

• Betere dienstverlening: vergunningverlenende instanties zien in één oogopslag of twee aanvragen betrekking kunnen hebben op hetzelfde gebouw of terrein. Bovendien kan het aanvraagformulier voor een vergunning al deels worden ingevuld omdat de gegevens bekend zijn bij de overheid. We vragen dus niet meer naar de bekende weg, dat is klantgericht, efficiënt en kostenbesparend.

• Openbare orde en veiligheid: De hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance hebben een actueel inzicht in de locatie van een adres en het aantal bewoners. Bij calamiteiten mag er immers geen verwarring ontstaan over locaties, adressen en gebouwen.

• Fraudebestrijding: fraude en criminaliteit opsporen door bijvoorbeeld het koppelen van verbruiksgegevens van energie aan de verblijfsobjecten in de BAG.

Daarom is de BAG nuttig: één gemeenschappelijk en gemeenteoverstijgende identificatie van alle panden. Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan overheden, bedrijven, instellingen en burgers.Ander nieuws