Header image

Gelderse staten nemen besluit over miljoenen voor landbouw

GELDERLAND - Of de Staten van Gelderland akkoord gaan met het voorstel van Gedeputeerde Staten om 3,5 miljoen euro vrij te maken voor het programma Vitale landbouw zal op woensdag 28 maart blijken. In de begroting 2012 was een bedrag gereserveerd van 4,5 miljoen. Met de gevraagde 3,5 miljoen wil het college bedrijven in de grondgebonden veehouderij kunnen verplaatsen en de landbouwstructuur in Gelderland verbeteren. Dit punt staat als laatste op de agenda van de vergadering van Provinciale Staten. De openbare vergadering van PS begint om 10.00 uur in de Statenzaal van het Huis der Provincie en is ook live te volgen via de website van de provincie (www.gelderland.nl/statenlive). De agenda begint met twee stemstukken. Het eerste gaat over het overnemen van de taken van het inmiddels opgeheven Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT) door de Stichting Vrijetijdshuis Gelderland. Het college wil deze stichting in 2012 subsidiren met 243.000 euro en in 2013 met 245.000 euro. Het tweede stemstuk betreft de instelling van een Commissie Monitoring Transitie Jeugdzorg. Deze commissie moet de vinger aan de pols houden van het proces van de overgang van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten. Over stemstukken wordt niet gedebatteerd. Het debat heeft in de commissies van 14 maart plaatsgevonden. Stemverklaringen kunnen nog wel worden gegeven. Daarna komt de instelling en reglementering van het nieuwe waterschap Vallei en Veluwe per 1 januari 2013 aan de orde. Dit waterschap is ontstaan door de fusie van de waterschappen Vallei/Eem en Veluwe. Als laatste is het debat over het beschikbaar stellen van 3,5 miljoen voor Vitale landbouw aan de orde.Ander nieuws