Header image

Gelderse politie controleert rond WinterBOB campagne

GELDERLAND - De drie Gelderse politiekorpsen; Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden en -Zuid houden in de aankomende weken regelmatig alcoholcontroles ter ondersteuning van de WinterBOB campagne. Eerder deze week gaf minister Schultz van Haegen landelijk het startsein voor deze campagne met de kernboodschap: 100% BOB, 0% op. De controles zullen bijvoorbeeld rond feestdagen plaatsvinden, maar ook later deze winter met de Carnavalsvieringen.

Zoals altijd is het BOB-concept gericht op het voorkomen van rijden onder invloed. Dit keer laat BOB op een positieve manier zien dat het tegenwoordig heel gewoon is dat hij de nul houdt. Dat ook dan BOB gewoon plezier kan hebben, net als de drinkers. De oproep aan alle BOB’s is dan ook om helemaal niets te drinken. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat het lastig is om na 1 of 2 glazen alcohol te stoppen, omdat het remmende effect van alcohol dan in werking treedt.

Juist de aankomende feestdagen zijn een mooie gelegenheid om bestuurders te herinneren aan de boodschap dat alcohol en verkeer niet samengaan. Nog altijd blijkt uit onderzoeksgegevens dat BOB toch nog regelmatig drank krijgt aangeboden door vrienden in de kroeg, of tijdens familie-etentjes. En juist na dat ene glaasje is dan vaak aanleiding om meer te drinken dan de toegestane hoeveelheid. Hier ligt dus een uitdaging met de kerst om de BOB te ondersteunen in het uiteindelijke doel om alle meerijders veilig thuis te brengen. Kortom, 100% BOB, 0% op!

Er een speciale online campagne ontwikkeld voor de jongere doelgroep (18-35 jaar) rondom een speciale applicatie voor smartphones, namelijk ‘BOB’s Tipsy Talk’. Deze App is te downloaden via een code die staat op posters in de kroegen of www.tipsytalk.nl. Ook hier is de boodschap: 100% BOB, 0% op. De drie Gelderse korpsen ondersteunen de WinterBOB campagne door in deze wintermaanden regelmatig op alcoholgebruik in het verkeer te controleren. De verkeershandhavingsteams doen dit wat grootschaliger, bijvoorbeeld rond de traditionele kerstborrels of op nieuwjaarsdag op restalcohol. Ook de lokale politieteams zijn extra alert op rijden onder invloed en houden kleine of wat grotere controleacties in het kader van WinterBOB. Regelmatig zijn de resultaten van de controles terug te lezen op de politiewebsite.Ander nieuws