Header image

Gelderlanders vinden verkeerscontroles zinvol

GELDERLAND - De resultaten van het jaarlijkse perceptieonderzoek in opdracht van het Landelijk Parket Team Verkeer zijn bekend. Dit onderzoek geeft inzicht in gedrag en beleving van weggebruikers en is uitgevoerd door Intomart. Hieruit blijkt dat de meerderheid van de Gelderlanders de meeste verkeerscontroles zinvol vinden. Ook vinden ze de veiligheid in hun woongebieden goed.  Gelderlanders oordelen minder positief over de veiligheid van hun kinderen in het verkeer. De politie neemt de resultaten mee in haar jaarlijkse plannen in de aanpak van verkeersonveiligheid. Het onderzoek richt zich op de overtredingen die de meeste risico’s in het verkeer opleveren, dit zijn de vijf speerpunten die ook centraal staan in het werk van de verkeershandhavingsteams: negeren van rood licht, rijden onder invloed, zonder gordel en zonder helm en snelheidsovertredingen. Draagvlak Gelderlanders vinden verkeerscontroles over het algemeen zinvol. Vrijwel iedereen (99%) vindt alcoholcontroles waardevol. Roodlicht controles (92%), gordel- (79%) en helmcontroles (91%) kunnen ook op een hoge waardering van de weggebruiker rekenen. De waardering voor snelheidscontroles ligt lager: zeven van de tien weggebruikers vindt snelheidscontroles zinvol. Veiligheid in woongebieden In het onderzoek wordt dit jaar voor het eerst aandacht besteed aan de veiligheid in de eigen woonomgeving. Gelderlanders beoordelen die net zo goed als de landelijke respondent: de meerderheid beoordeelt de veiligheid als (zeer) goed. Voor kinderen is de veiligheid minder groot volgens ouders: minder dan de helft noemt de verkeersveiligheid in de eigen straat of buurt (zeer) goed. Ruim een kwart geeft zelfs de beoordeling (zeer) slecht. Als belangrijkste oorzaken worden snelheidsovertredingen en agressief rijgedrag genoemd. Deze uitkomsten bevestigen de noodzaak van snelheidscontroles binnen de bebouwde kom. De Gelderse politie controleert zeer frequent op snelheid binnen de bebouwde kom, vaak in de buurt van bijvoorbeeld scholen. Onderzoek Ruim 10.000 mensen hebben landelijk aan het onderzoek van Intomart meegedaan, dit betekent dat er per regio honderden weggebruikers zijn bevraagd. Het onderzoek is in opdracht van het Landelijk Parket Team Verkeer uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart. In tegenstelling tot eerdere jaren is gebruik gemaakt van internet naast telefonische interviews. Daardoor zijn de resultaten niet één op één te vergelijken met voorgaande jaren.

Ander nieuws