Header image

Gelderlanders geven mening over zorg en welzijn via internet

GELDERLAND - Wie meedoet aan het E-panel van Zorgbelang Gelderland maakt vanaf nu kans een van de drie waardebonnen van 25 euro te winnen. De deelnemers aan het E-panel krijgen ongeveer zes keer per jaar via internet een uitnodiging om een enquête in te vullen. De vragen die in het e-panel gesteld worden, hebben te maken met zorg en welzijn. Met ingang van de volgende vragenlijst worden de drie bonnen verloot. De bonnenactie is bedoeld om mensen te bedanken voor hun deelname aan het E-panel en wil ook mensen verleiden zich via www.zorgbelanggelderland.nl/e-panels aan te melden. Bij aanmelding maken mensen eerst een profiel aan waarin ze gegevens over zichzelf invullen. Meer informatie over het E-panel van Zorgbelang Gelderland geeft Ralph Schaareman.

De eerstvolgende enquête van het E-panel gaat over Ouderenzorg. Wie wil meedoen, kan zich aanmelden via het internet. De website www.zorgbelanggelderland.nl biedt deze mogelijkheid. Na aanmelding krijgt men automatisch een mailbericht als er weer een vragenlijst kan worden ingevuld. E-paneldeelnemers kunnen per keer beslissen of ze dat willen doen. Het is niet verplicht om aan alle enquêtes mee te doen. Zorgbelang Gelderland wil, met het oordeel van de mensen die meedoen aan het E-panel, zorg en welzijn verbeteren. Daarom vindt ze het prettig als er zoveel mogelijk vragenlijsten worden ingevuld op internet. Meer deelnemers zijn om die reden ook van harte welkom. Het E-panel van Zorgbelang Gelderland is onlangs zijn vierde jaar ingegaan. Sinds 2007 is een scala aan onderwerpen de revue gepasseerd en is de Gelderse burger zo’n 26 keer om z’n mening gevraagd. De eerste enquête ging over het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), een onderwerp dat later nog eens is teruggekomen en ook op dit moment weer in het nieuws is. Vragen over het functioneren van apotheken, fysiotherapeuten en huisartsen zijn ook aan de orde geweest. Verder is het e-panel ingezet om de mening te peilen over voorzieningen via de AWBZ en de Wmo. Winnaars van de waardebon van 25 euro mogen zelf aangeven wat voor type bon het mag zijn. Zorgbelang Gelderland zorgt vervolgens dat de cd-, boeken-, vvv-, computer-, diner- of bloemenbon bij de gelukkige thuis wordt bezorgd.Ander nieuws