Header image

Foutieve aanslagbiljetten waterschapsbelasting

GELDERLAND - Uit controles is gebleken dat er fouten zijn ontstaan in de gegevensverwerking door het drinkwaterbedrijf Vitens met als gevolg dat een deel van de aanslagbiljetten van Lococensus en Tricijn ook fouten bevat.

Het betreft de aanslag voor de waterschapsbelasting zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen. De huishoudens en bedrijven waarvan bekend is dat zij een foutieve aanslag hebben ontvangen, zijn inmiddels per brief geïnformeerd. Momenteel worden de gegevensbestanden bij zowel Vitens als Lococensus en Tricijn extra geanalyseerd en wordt, indien nodig, actie ondernomen.

Lococensus en Tricijn heffen en innen belasting voor acht waterschappen: Vallei en Eem, Veluwe, Zuiderzeeland, Reest en Wieden, Regge en Dinkel, Rijn en IJssel, Velt en Vecht en Groot Salland. Hierbij liften zij deels mee op de nota van Vitens. Dit betekent dat een deel van de huishoudens en bedrijven, de kosten van de aanslag betalen via de nota van Vitens.Ander nieuws