Header image

Forse bezuinigingen bij GGD Gelre-IJssel

GELDERLAND - De 21 gemeenten die het bestuur van GGD Gelre-IJssel vormen, leggen een forse bezuinigingsopdracht neer bij hun gezondheidsdienst. Deze GGD, die preventieve gezondheidstaken uitvoert voor de gemeenten in de regio’s Achterhoek, Stedendriehoek en Noord-Veluwe, moet in de periode 2011-2013 een bezuiniging doorvoeren van 10% op de gemeentelijke bijdragen. Dit komt neer op € 1,3 miljoen. Om die bezuiniging te realiseren moet worden ingegrepen in het gemeenschappelijke takenpakket.

De financiële situatie bij gemeenten maakt deze bezuinigingsopdracht noodzakelijk. Hoewel de gemeenten over het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening en overtuigd van het maatschappelijk nut hiervan, is een inkrimping onvermijdelijk. De bestuursleden van de GGD hadden geen gemakkelijke taak in hun besluitvorming. Vooral de vermindering van de logopedie, belangrijk voor de taal- en spraakscreening van kinderen, leidde tot een intensieve bestuurlijke discussie. Besloten is dat de huidige aparte screening door logopedisten stopt. Straks signaleren jeugdartsen in de gezondheidsonderzoeken eventuele spraak- en taalstoornissen.

Gemeenten die de logopedie niet willen missen, overwegen deze als een pluspakket voor hun inwoners af te nemen bij de GGD. Andere bezuinigingen raken de gezondheidsbevordering, epidemiologisch gezondheidsonderzoek en infectieziektebestrijding. Het bestuur is bezorgd over het zogenoemde ‘waterbed-effect’ van de bezuinigingen: nemen de kosten nu elders of later weer toe? De GGD is gevraagd dit thema uitdrukkelijk te bewaken.

Het GGD-bestuur heeft besloten tot deze 10% grote bezuinigingsoperatie, maar de gemeenten kunnen zich er ook nog over uitspreken. Daarnaast is in opdracht van het bestuur een bezuinigingspakket van nogmaals 10% uitgewerkt. Het GGD-bestuur vindt deze maatregelen te ingrijpend om er nu al een besluit over te nemen. Afgesproken is dat de verdergaande bezuinigingsopties nader worden onderzocht en begin 2011 weer aan de orde komen in het Algemeen Bestuur. GGD-bestuursvoorzitter en wethouder van Doetinchem Otwin van Dijk formuleert het besluit om te bezuinigen zorgvuldig: “Bezuinigen is onvermijdelijk, maar je moet het met beleid doen. Onze GGD is niet alleen een kostenpost, het is ook een investering in preventie die zich op termijn uitbetaalt in minder gezondheidskosten en in meer participatie aan de samenleving”.

Algemeen directeur Dick ten Brinke heeft een zware boodschap voor zijn medewerkers. “De bezuinigingen raken de dienstverlening en voor klanten verandert er het nodige. Maar ook staan er banen van medewerkers op het spel”. Ten Brinke stelt dat voor gemeenten een alternatief aanbod komt voor het wegvallen van de logopedie. De GGD werkt aan een mobiliteitsplan om zoveel mogelijk mensen van werk naar werk te begeleiden. Of en in welke omvang dit leidt tot ontslagen zal begin volgend jaar duidelijk worden.

Naast de bezuinigingen moet GGD Gelre-IJssel inkrimpen vanwege de overgang van de gemeente Deventer naar GGD IJsselland in Zwolle per 1 januari 2011. Dit is een gevolg van de indeling van Nederland in veiligheidsregio’s, waaraan GGD’en zich moeten aanpassen.Ander nieuws