Header image

EUREGIO-Raad spreek zich uit tegen de Noordtak

ACHTERHOEK/DUITSLAND - De raad van de Euregio heeft met een resolutie tegen de komst van de Noordtak in het grensgebied van de Achterhoek, Twente en Münsterland uitgesproken. Dit Nederlands-Duitse parlement overlegt drie per jaar over grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio dat het gebied bestrijkt van zuidoost- Drenthe tot aan Nijmegen.

De Euregio valt over dat de regering in Den Haag zich beraadt over een mogelijke noordelijke aftakking van de Betuweroute, ook bekend als de ‘Noordtak’, zonder de betrokken regio’s en gemeenten in de Achterhoek en Twente bij het besluitvormingsproces te betrekken.

Ook wordt de Nederlandse regering opgeroepen de resultaten van het lopende onderzoek in het kader van de ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040 naar mogelijke varianten voor de routering van het goederenspoor naar Noordoost-Europa af te wachten, alvorens verdere stappen genomen worden. De achtergrond hiervan is de aanzienlijke impact die deze volledig nieuwe goederenspoorverbinding zou hebben op de ruimtelijke ontwikkeling waar met name de economie rond recreatie, toerisme en ook die van de agrarische sector zal raken in de Achterhoek en Zuidoost-Twente. Dit zou ook gevolgen hebben voor het spoorwegnet en het plaatselijk personenvervoer in het gehele Euregio-gebied waarvoor een lobby uit de grensstreek is in de richting van Den Haag en Düsseldorf.

Directeur-bestuurder Christoph Almering licht toe: “Als er een besluit wordt genomen ten gunste van een noordelijke tak van de zogenaamde Betuweroute, moeten de standpunten van de betrokken regio’s van tevoren worden gehoord. Zo’n belangrijke beslissing voor of tegen een nieuwe goederenverbinding met name naar Oost-Europa en Scandinavië via de EUREGIO vereist een solide onderbouwing. Grondig voorbereidend werk en degelijke cijfers moeten aantonen wat de toegevoegde waarde op lange termijn van een dergelijke route voor de regio zou zijn”.

Havenbedrijf Rotterdam

Een snelle goederenspoorlijn staat al tijden hoog op het verlanglijstje van het havenbedrijf Rotterdam. Zij streven naar een rechtstreekse spoorverbinding met Noordoost-Europa. “Van nationaal belang”, aldus haven Rotterdam. Bedrijven hebben belang bij goedervervoer per spoor waarvoor goede spoorverbindingen met het Duitse achterland onontbeerlijk zijn, redeneren de havenbaronnen.
En de jarenlange stille diplomatie van RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) die een aftakking van de Betuwelijn niet zit zitten in het stedelijke gebied van Arnhem-Zutphen, Deventer en Hengelo/Oldenzaal, heeft succes afgetekend. Onder deze invloed betuigde een bijna gehele Tweede Kamer in november steun voor een motie die het kabinet oproept onderzoek doet naar de ‘maatschappelijke en economische meerwaarde’ voor een noordelijke aftakking recht door de Achterhoek en Twente heen Duitsland in. In de regio is de bevolking zich rot geschrokken. De besluitvorming in Den Haag heeft de politiek in de grensregio compleet verrast. Er is geen schouw op de locatie of betrekkingen geweest met Haagse bewindslieden. Dat Den Haag onder druk staat van Rotterdam is hard duidelijk geworden in de regio. In het havenbedrijf zit het geld en de macht, ervaart de grensregio.

Naar Duitsland gekeken

Een aansluiting van het goederenspoor van de Betuwelijn op het Duitse spoor tussen Zevenaar en Oberhausen is nog steeds niet gerealiseerd. Die had eigenlijk al klaar moeten zijn. Op de achtergrond speelt in de noordelijke Duitse deelstaten de haven in Hamburg. Via die zeehaven liggen Scandinavië en noordoost-Europa binnen handbereik. Duitsland investeert voorlopig alleen in het spoor voor personenvervoer. Daarvoor liggen tientallen miljarden euro’s klaar op het schap. Het Rotterdamse havenbedrijf beweert dat Duitse bedrijven van het Nederlandse goederenspoor zullen profiteren. Nederland is een handelsland en daarvoor een belangrijk doorvoerland voor goederen Europa in.


Ander nieuws