Header image

Estinea en De Woonplaats zetten samenwerking voort

ACHTERHOEK - Zorgorganisatie Estinea en woningcorporatie De Woonplaats zetten hun samenwerking verder voort en intensiveren die waar en wanneer nodig. Om blijvend in de huisvestingsbehoefte van (nieuwe) cliënten van Estinea in de Achterhoek en Twente te kunnen voorzien, ondertekenden de bestuurders van beide organisaties op 3 december in Aalten een samenwerkingsovereenkomst.

Nieuw is de samenwerking allerminst. Al in 2002 sloten De Woonplaats en Estinea een convenant dat erop gericht was in de periode 2002 – 2007 voor tenminste 100 cliënten van Estinea een optimale en tegelijkertijd betaalbare woonkwaliteit te realiseren. Kleinschaligheid - iedere cliënt heeft zo veel mogelijk zijn eigen appartement waar privacy gegarandeerd is – was een voorwaarde die Estinea aan de huisvesting voor haar cliënten stelde. Scheiding van wonen en zorg – zo mogelijk huurt de cliënt rechtstreeks van De Woonplaats en levert Estinea de dagelijkse praktische ondersteuning en verzorging – vormde een ander uitgangspunt. Beide zijn in de afgelopen jaren voor een grote groep cliënten waargemaakt. Het beleid heeft zich bewezen en is dan ook richtinggevend voor de toekomstige samenwerking.

Estinea groeit, het aantal zorgarrangementen neemt gestaag toe en ook voor nieuwe cliënten met uiteenlopende zorgvragen wil Estinea passende huisvesting bieden waarbij de wens van de cliënt en zijn keuzevrijheid centraal staan. De synergie die de afgelopen jaren tussen de twee organisaties is ontstaan, biedt een ideale basis om dit in de toekomst ook waar te kunnen maken. Wat overigens niet betekent dat de samenwerking exclusief is. In iedere plaats waar huisvesting voor cliënten van Estinea gewenst is, gaat Estinea gewoon met de plaatselijke of regionale corporatie in gesprek. Kan of wil die corporatie niet in de behoeften voorzien, dan wordt onderzocht of en hoe De Woonplaats als huisvestingspartner kan optreden.

Er is dus geen sprake van gedwongen winkelnering, maar van een strategische samenwerking om aan wensen van cliënten te kunnen blijven voldoen. Daarin vonden Estinea en De Woonplaats elkaar in het verleden en daarmee willen zij voortvarend door.Ander nieuws