Header image

Enquête Vrijwilligerswerk Oost Gelre

OOST GELRE- Vorige week ontvingen alle vrijwilligersorganisaties binnen onze gemeente een uitnodiging om mee te doen aan een enquête over het vrijwilligerswerk in Oost Gelre. Doel van de enquête is inzicht te krijgen in de vrijwilligersorganisaties, hun werkzaamheden en hun wensen voor de toekomst.

In Oost Gelre zijn veel mensen actief als vrijwilliger. Zij doen, onbetaald of tegen een geringe vrijwilligersvergoeding, allerlei activiteiten binnen een vrijwilligersorganisatie. Dat kan een sportclub, jeugdclub of een ouderenorganisatie zijn, maar bijvoorbeeld ook een harmonievereniging of natuurorganisatie. Al deze vrijwilligers en hun organisaties zorgen samen voor een bruisend verenigingsleven in onze gemeente.

Als gemeente hechten we veel belang aan zo’n uitgebreid net van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Voor de toekomst willen we dat graag behouden en waar mogelijk verbeteren. De vraag is op welke ma-nier we dat het beste kunnen doen. Daarom houden we een enquête onder alle vrijwilligersorganisaties. Het doel van deze enquête is om een duidelijk beeld te krijgen welke vrijwilligersorganisaties binnen onze gemeente actief zijn, wat ze precies doen en welke wensen er voor de toekomst leven. De enquête kan zowel online via www.monitorvrijwilligerswerk.nl of schriftelijk worden ingevuld.

De resultaten van de vragenlijsten worden in een rapport verwerkt. Die verwerking gebeurt anoniem; in de rapportage zijn geen gegevens naar individuele organisaties te herleiden. Vervolgens willen we begin 2011 samen met de vrijwilligersorganisaties de resultaten van de enquête bespreken.Ander nieuws