Header image

Drinkwatertarieven bevroren

ACHTERHOEK- Vitens houdt de tarieven voor drinkwater tot en met 2013 gelijk. De prijs blijft 0,0013 eurocent per liter drinkwater. Er wordt geen inflatiecorrectie toegepast. Het dividend-beleid voor de aandeelhouders -provincies en gemeenten- wordt vooruitlopend op de nieuwe Drinkwaterwet aangepast. Aldus is besloten op de aandeelhoudersvergadering van Vitens op 15 december 2010.

Drinkwaterbedrijf Vitens maakt een volgende stap in de professionalisering van de drinkwatervoorziening. Na de laatste fusie in 2007 met drinkwaterbedrijf Hydron, concentreert Vitens zich verder op uitbreiding en verbetering van de dienstverlening aan klanten en op het efficiënter en duurzamer inrichten van de bedrijfsvoering. Met het laag houden van de tarieven levert Vitens een bijdrage aan lage maatschappelijke kosten. Deze kunnen nog verder omlaag door naar de hele waterketen te kijken. Vitens wil een bedrijfsmatiger en duurzamer aanpak van de gehele drink- en afvalwaterketen. Hiermee kan landelijk een half miljard euro bespaard worden, ofwel 75 euro per huishouden.

De dividenduitkering aan de aandeelhouders van Vitens (provincies en gemeenten) komt binnen een bandbreedte van minimaal 40% en maximaal 75% winstuitkering. Zo kan de provincie- en gemeentekas van een passende dividenduitkering profiteren en heeft Vitens meer financiële armslag voor investeringen in bijvoorbeeld het waterleidingnetwerk.Ander nieuws