Header image

Dijken Rijn en IJssel bijna klaar voor natte toekomst

gelderland - Ruim 90 procent van de dijken in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel voldoet aan de rijksnormen. In heel Nederland voldoet tweederde aan de veiligheidseisen. Dat blijkt uit de resultaten van de Derde Toetsingsronde Primaire Waterkeringen die staatssecretaris Atsma onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Nederland staat bekend als de veiligste delta ter wereld. Voor de zesjaarlijkse toetsing van onze dijken, duinen en kaden, wordt telkens gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten en modernste methoden.

Dat niet alle waterkeringen al aan de eisen voldoen, komt mede doordat die eisen zijn opgeschroefd, als gevolg van de klimaatverandering. Zo moeten de dijken nu berekend zijn op een afvoer van maximaal 16.000 kubieke meter per seconde bij Lobith. Tijdens de vorige toetsingsronde (2001 – 2006), was dat nog 15.000 kubieke meter per seconde.

Vooruitlopend op deze toetsingsronde waren de waterschappen en Rijkswaterstaat al begonnen de waterkeringen op peil te brengen en de rivieren meer ruimte te geven. Op die manier zorgen Rijkswaterstaat en de waterschappen er voor dat ons land ook tegen de nieuwe extremere weersomstandigheden bestand is. Van de 144 kilometer ‘primaire waterkeringen’ van Waterschap Rijn en IJssel voldoet ruim 130 kilometer (91 procent) aan de nieuwste rijksnormen. Iets meer dan 11 kilometer (8 procent) voldoet nog niet aan die nieuwe norm. Ongeveer 2 kilometer (1%) wordt nog onderworpen aan een nadere analyse.

Van de dijkvakken die niet voldoen aan de norm worden door het programma Ruimte voor de Rivier 6 kilometer opgelost. Voor de resterende 5 kilometer worden nog plannen gemaakt. In afwachting van een definitieve oplossing leveren deze dijkvakken overigens geen acuut gevaar op voor omwonenden. Ze hebben de hoge waterstanden van 1993 en 1995 doorstaan, en mochten er weer extreme waterstanden dreigen dan zijn ook ad hoc maatregelen mogelijk om op deze plaatsen het water te keren.Ander nieuws