Header image

Dialectmorgen van Stichting Culturele Grenscontacten

RHEDE - Op zaterdag 29 oktober a.s. wordt de jaarlijkse dialectmorgen van de Stichting Culturele Grenscontacten Achterhoek-Westmünsterland gehouden in Rhede.

Het thema is “Die gegenseitige Beëinflussung der Mundart im Achterhoek und Westmünsterland”. Inleiders zijn Dr. Jan Berns uit Amsterdam met als titel: Van dorpsgenoot tot Rijksduitser – van plat naar Engels. 50 jaar Nederlands-Duitse grenscontacten en Prof. Dr. Ludger Kremer met de titel: Geschiedenis van de streektaal in het Duits-Nederlandse grensgebied, van Anholt tot Bentheim.

Aanleiding voor het thema is het feit dat terwijl begin 1900, voor de Eerste Wereldoorlog, de bewoners van de grensstreek elkaar ondanks de grens wisten te vinden, dezelfde cultuur deelden en dezelfde streektaal (dialect) spraken, die verbinding er in het huidige digitale tijdperk veel minder blijkt te zijn. Duits is geen populaire taal, vaak wordt met elkaar in het Engels gesproken. Jongeren spreken steeds minder dialect. Locatie: Pfarrheim Hl. Familie, Südstrasse 22, 46414 Rhede Aanvang 9.30 uur en sluiting ca. 12.00 uur. Er bestaat gelegenheid om een gezamenlijke middagmaaltijd te gebruiken. Kosten € 10,00 p.p.

Op diezelfde dag en op dezelfde locatie wordt ’s middag het vijftig jarig bestaan van de Stichting gevierd met een buitengewoon symposium onder de titel: Nachbarschaft braucht Pflege/Nabuurschap dient onderhouden te worden Leden van het forum dat een discussie over dit thema zal entameren, zijn Henk Aalderink (burgemeester van de gemeente Bronckhorst), Henk Jan Ormel (lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal), Henk Krosenbrink (voormalig directeur van het Staring Instituut), Elsabe Kalsbeek-barones Schimmelpenninck van der Oije (voormalig lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal en van provinciale Staten van Overijssel), Raimund Pingel (voormalige Oberkreisdirektor van de Kreis Borken), Edmund Verbeet (voorzitter van de Vereniging Liemers-Niederrhein), en Johannes Röhring (lid van de Bondsdag). De discussie zal in goede banen worden geleid door Frans Willeme (voormalig burgemeester van Dinkelland, voormalig president van Euregio, en bijna was hij burgemeester geworden van de Duitse gemeente Nordhorn)

Toelichting bij het jubileum en het gespreksthema: Vijftig jaar geleden ontmoetten Nederlandse en Duitse journalisten elkaar en richtten de Werkgroep Culturele Grenscontacten Achterhoek- Westmünsterland op. De opzet hierbij was vooral de intermenselijke ontmoeting over de landsgrens heen. Vooral in de eerste jaren van de werkgroep, waarin er aan Nederlandse zijde toch nog sprake was van een zekere reserve en terughoudendheid t.o.v. Duitsland en Duitsers hebben de leden van de werkgroep baanbrekend werk gedaan door een netwerk op te bouwen en door middel van culturele activiteiten bij te dragen aan de verbetering en normalisering van de betrekkingen tussen de bewoners aan beide kanten van de grens.

In de vijftig jaar van haar bestaan heeft “Achterhoek-Westmünsterland”, ondersteund door de Kulturkreis Schloss Raesfeld e.v. een groot aantal activiteiten ontwikkeld. Historische symposia, kunsttentoonstellingen, excursies en niet in de laatste plaats de dialectdagen en de midwinteravonden. Dit waren en zijn nog steeds de meest gewaardeerde programma’s uit het aanbod van Achterhoek-Westmünsterland. Inmiddels is de onderlinge verstandhouding tussen de buren veranderd, en aan deze tegenwoordig zo vanzelfsprekende, goede verstandhouding – ook op ambtelijk terrein -- heeft Achterhoek-Westmünsterland zeker bijgedragen.

Toch blijkt het nog steeds belangrijk om aan de relatie tussen bewoners aan weerszijden van de grens te blijven werken. De contacten zijn niet vanzelfsprekend. Duitsland en Nederland hebben elkaar zowel op economisch als op sociaal en maatschappelijk gebied heel hard nodig. Echter, als men elkaar niet kent en niet weet te vinden, dan functioneert de naoberschap niet. Het functioneren van de grensregio’s is belangrijk voor de samenwerking. Wat als Den Haag en Berlijn mooie verdragen sluiten maar aan de basis wordt de samenwerking niet opgepakt? Het is van zeer groot belang, dat men de waarde van de intermenselijke contacten, de naoberschap inziet en stimuleert, anders blijven deze niet bestaan.

Hoe gaan we verder? Dat is de discussie die onder bezielende leiding van Frans Willeme gevoerd zal worden.

Belangstellenden zijn welkom bij beide bijeenkomsten in Rhede. Aanvang middagprogramma 14.00 uur, einde ca. 16.30 uur.

Contactadres: Diana Abbink Groenloseweg 114, 7104 GA Winterswijk Tel. 0543-533100 Mobiel: 06-12 02 53 84Ander nieuws