Header image

Denkend aan Wonen op de Dru

ULFT-Op zondag 7 november vanaf 11:00 uur wordt in de Bibliotheek in de Drufabriek het onderhoudende en informatieve programma ‘Denkend aan de Dru’ gepresenteerd. Het thema van deze bijeenkomst is ‘Wonen op de Dru’. Een onderwerp met een geschiedenis van 250 jaar, maar dat een geheel nieuw tijdperk ingaat met de huidige ontwikkelingen op het terrein.

In 1761 was Carl Henning, een van de oprichters van de Ulftse IJserhutte, de eerste bewoner van het terrein. Nu in deze maanden worden de nieuwe woningen van Wonion in de voormalige emaillefabriek en de woningen in de vroegere Huttewei, waar later de Etna stond, betrokken. Over een aantal jaren zullen er naar verwachting meerdere honderden mensen op het totaal 14 hectare grote voormalige fabrieksterreinwonen.

Tussen 1761 en nu passeren families als Reigers, Deurvorst, Bömer, Raben en enkele tientallen Poolse arbeiders de revue. Hierbij gaat het om directeursfamilies, een portier, een tuinman en, eind veertiger jaren van de vorige eeuw, om een veertigtal Poolse jongemannen die op de Dru kwamen te werken en op een van de zolders onderdak kregen; een zeer bijzondere geschiedenis.

Tijdens de ‘Denkend aan de Dru’ bijeenkomst komen er diverse mensen aan het woord, waaronder Wim Peters. Hij is geboren en opgegroeid naast de fabriek en als gemeentelijk projectleider vanaf het begin betrokken bij alle ontwikkelingen op het terrein. Nu is hij een van de bewoners van de Molenbeek, de eerste woningen aan de Oerse kant van het complex. De bewoning, maar ook de sloop van de directeursvilla krijgt tijdens de bijeenkomst aandacht. Lied Deurvorst, kleindochter van de vroegere directeur FB (Frans) Deurvorst, is aanwezig en vertoont filmbeelden uit de twintiger jaren van de vorige eeuw. Ook de stand van zaken voor de geplande mogelijkheid tot tijdelijke bewoning komt aan de orde, m.a.w. de plannen voor het in het oude ketelhuis gedachte hotel, het Ketelhotel, worden toegelicht.

De bijeenkomst wordt gepresenteerd door Frans Michelbrink en Michel Rözer. Met fascinerend beeldmateriaal en enkele muzikale intermezzo’s wordt het een interessante bijeenkomst. Iedere geïnteresseerde is van harte welkom. Er is vrije toegang. Huidige en toekomstige bewoners van de Molenbeek, het Emailleplein, de Gietijzerlaan en de IJzergiet zijn in het bijzonder uitgenodigd. Evenals de ‘noaste noabers’ van Allee, Hutteweg, Ir. Sassenstraat, Fr. Damenstraat en de aangelegen Dr. Ariënsstraat. Na afloop van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om onder begeleiding het complex van Wonion te bezoeken. Dit complex is de vroegere emaillefabriek met watertoren, waar 15 woningen in gerealiseerd zijn en waar Wonion zijn kantoor zal vestigen.Ander nieuws