Header image

Defensie houdt militaire oefening in Berkelland

BERKELLAND - In Berkelland wordt van 20 tot en met 24 september een militaire oefening gehouden. De oefening speelt zich af in een gebied gelegen tussen Apeldoorn, Enschede en Zutphen. Er doen 40 militairen en zes voertuigen aan mee. De volgende activiteiten worden geoefend:
  • Exfiltreren (ontsnappen uit bezet gebied)
  • Infiltreren (binnenkomen in bezet gebied)
  • Varen met roeiboten
  • Wateroversteek door middel van drijfpakketten
  • Oversteek per motorboot over de IJssel
De eenheid die oefent vraagt van te voren aan de eigenaren/beheerders toestemming voor het gebruik van particuliere terreinen of objecten. Er zal alles aan gedaan worden om hinder van burgerverkeer te voorkomen. Is er, ondanks voorzorgsmaatregelen, toch schade door de oefening ontstaan? Dan kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade, enzovoort, melden aan: Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims Postbus 20703 2500 ES Den Haag Telefoon 070-339 6701

Ander nieuws