Header image

De ni-je Veste krijgt 1,3 miljoen euro voor renovatie

OOST-GELRE- Het College van B&W van Oost Gelre zal de raad vragen akkoord te gaan met een krediet van in totaal € 1.3 miljoen voor de renovatie van basisschool De ni-je Veste aan de Buitenschans in Groenlo. Het college ziet af van verplaatsing van basisschool ’t Palet en het faciliteren van een brede school in Groenlo. Voorwaarde voor de kredietverstrekking is wel dat de provincie Gelderland hiermee akkoord gaat.

In 2010 is een integraal huisvestingsplan (IHP) voor het primair en voortgezet onderwijs in Oost Gelre vastgesteld. Daarin werd nadrukkelijk de noodzaak van een renovatie van De ni-je Veste aangegeven. Voor groot onderhoud was al ruim € 327.000,- gereserveerd. Er is dus een aanvullend krediet nodig om tot de benodigde 1,3 miljoen euro te komen.

Brede school In het IHP is ook de mogelijkheid van een brede school in Groenlo geopperd. Ingestoken wordt op een samenwerking tussen De ni-je Veste (locatie Buitenschans) en ’t Palet met een gezamenlijke huisvesting in het gerenoveerde schoolgebouw van De ni-je Veste. Voor het realiseren van een brede school ziet het college echter graag aansluiting bij de meer algemene formulering van het concept brede school. Daarbij wordt wijkgericht gewerkt en organiseert de brede school activiteiten om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.

In de kern Groenlo resteren te veel onderwijslocaties om te kunnen spreken van een wijkgerichte aanpak om goed te kunnen profiteren van het concept brede school. Om dit te kunnen realiseren is een herschikking van het scholenbestand noodzakelijk en daarvoor ontbreken op dit moment de financiële mogelijkheden.

Verplaatsing ‘t Palet Tenslotte heeft het college besloten niet mee te werken aan verplaatsing van ’t Palet naar de locatie van de Ni-je Veste aan de Buitenschans. De huidige huisvesting van ’t Palet aan de Nolensstraat wordt niet beoordeeld als een knelpunt, kijkend naar de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor adequate huisvesting. Een extra investering in onderwijshuisvesting van € 900.000,00, zonder dat hiermee een knelpunt wordt opgelost, vindt het college op dit moment niet verantwoordt.

Commissie en raad Het college wendt zich nu tot de raad voor een aanvullend krediet voor de renovatie van De ni-je Veste aan de Buitenschans en met het voorstel om ’t Palet niet te verplaatsen en geen plan uit te werken voor het realiseren van een brede school. Het voorstel wordt op 31 mei behandeld in de Commissie Maatschappij en Bestuur en op 21 juni neemt de raad een besluit. Daarna moet ook de Provincie Gelderland de kredietverstrekking goedkeuren, immers Oost Gelre staat onder preventief toezichtAnder nieuws