Header image

De Graafschapbode; tijdschrift cursisten Nederlands

ACHTERHOEK - Op de Sector Educatie & Participatie van het Graafschap College worden al jaren cursussen Nederlands verzorgd voor mensen, vooral ook van Nederlandse afkomst, die moeite hebben met lezen en schrijven.

Cursisten hebben verschillende redenen om aan de cursussen mee te doen; ze willen bijvoorbeeld meer kansen voor zichzelf creëren op de arbeidsmarkt, hun eigen verzekeringen en andere zaken kunnen regelen, hun kinderen kunnen helpen met het huiswerk, of gewoon kunnen genieten van het lezen van een krant of boek. Op dit moment volgen zo’n 150 mensen een cursus Nederlands, op locaties van het Graafschap College in onder andere Doetinchem, Borculo en Winterswijk.

In 2008 zijn docenten en cursisten samen tot het initiatief gekomen een tijdschrift te maken, met de naam De Graafschapbode. Cursisten schreven zelf artikelen over allerlei dingen die hen bezighielden, wat voor deze groep mensen natuurlijk een bijzondere prestatie is. Vanwege het grote succes van de vorige jaargangen, is nu besloten De Graafschapbode voor de derde keer uit te brengen.

De feestelijke presentatie hiervan vindt plaats op maandagavond 20 juni in het gebouw van de Sector Educatie & Participatie, op het Julianaplein 2 te Doetinchem. Vanaf 19.00 uur is iedereen die geïnteresseerd is, van harte welkom.Ander nieuws