Header image

Coöperatieve Agenda 2020 voor Achterhoek

ACHTERHOEK - Achterhoekse ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties hebben samen een jaar lang hard gewerkt aan een coöperatieve agenda voor de Achterhoek op weg naar 2020. Zij realiseren zich dat zij alleen samen de regio vitaal kunnen houden, anders verliest elke sector terrein, en dat zou ten koste gaan van de inwoners. Tijdens een bijeenkomst op 1 december bij het Graafschap College werd de agenda gepresenteerd. Als Ondernemers, Overheid en maatschappelijke Organisaties (de drie O’s) elk binnen hun verticale lijn blijven werken, gaat dat uiteindelijk ten koste van de leefbaarheid in dorpen en wijken. Vanuit dat besef van urgentie hebben zij een lijst met onderwerpen opgesteld volgens een horizontale logica. Alle sectoren worden geraakt door de vier hoofddoelen of thema’s van de agenda: vitale leefomgeving, innovatieve economie, slimme & snelle verbindingen en natuur & landschap. Een daaruit voortkomende urgentielijst met tien concrete doelstellingen wordt de komende negen jaar in een coöperatief samenwerkingsmodel opgepakt. De doelstellingen hebben een directe koppeling met de strategie en kerninitiatieven van de Europese Unie voor 2020 en zijn eveneens met die van het Rijksbeleid en van de provinciale Agenda 2040 verbonden. Gelders gedeputeerde Co Verdaas zei dat de Achterhoek het voorbeeld voor Nederland kan worden op het gebied van maatschappelijke samenwerking. Vertrouwen en ‘elkaar iets gunnen’ noemde hij daarbij de succesfactoren.

De ca 150 aanwezigen gingen in groepen aan het werk om aan te geven wat ieder kan bijdragen aan de kersverse agenda. De Coöperatieve Agenda 2020 is geen actielijst maar een manier om samen resultaten te realiseren vanuit de Achterhoekse kernwaarden innovatief vakmanschap & arbeidsmoraal, kleinschaligheid & naoberschap en groen & gezond leven. Op die waarden vinden Achterhoekers elkaar en die waarden zijn daarmee leidend voor de agenda. Dat betekent voor de komende jaren: hard doorwerken en blijven samenwerken om de ambitie waar te maken van een vitale Achterhoek: dé innovatieve broedplaats voor maakindustrie en zorg, gelegen in het groen van landsdeel Oost, waar inwoners met elkaar verbonden zijn in een ruime en gezonde leefomgeving, in staat hun talenten te ontplooien en in te zetten. William Segers (directeur Krachtig Bestuur binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken) zei de Achterhoekse aanpak buitengewoon belangrijk te vinden bij de aanpak van de gevolgen van bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening: “Het samenwerken aan de toekomstagenda geeft invulling aan "krimp als kans". De geplande vorm waarin dat lijkt te gaan plaatsvinden is vernieuwend en geeft aan dat men behoefte heeft aan een stevig samenwerkingsverband. Die stevigheid is belangrijk als er echte keuzes gemaakt moeten worden bij woonplannen en bij de concentratie van voorzieningen. De Achterhoek is op het gebied van samenwerken een voorloper”. Hij bood aan vanuit Den Haag denkkracht te leveren voor de Achterhoekse ambitie.Ander nieuws