Header image

Convenant Achterhoek 2020 ondertekend

ACHTERHOEK - Bijna 300 instanties (overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties) tekenden op 30 november 2011 het Convenant Achterhoek 2020 in schouwburg Amphion in Doetinchem.

Daarmee werd een belangrijke, symbolische stap gezet die het proces van maatschappelijke samenwerking in de Achterhoek bezegelde. Het register met alle ondertekenaars wordt binnenkort gepubliceerd. Wie niet aanwezig was en toch graag ondertekent, kan dit vanaf volgende week online doen.

Niet alleen Achterhoekse ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties tekenden, ook van buiten de regio is er steun en medewerking toegezegd. Het minsterie van Binnenlandse Zaken overhandigde een Agreement of Support; de provincie Gelderland verklaarde: "Vandaag tekent u het convenant Achterhoek 2020 waarmee u een belangrijke stap zet voor versterking van de vitaliteit van de Achterhoek. Dit moment is een ijkpunt om samen alle energie te bundelen rond de majeure opgaven die op ons afkomen. Door krachtige brede regionale samenwerking worden stappen vooruit gezet, te beginnen met het Regiocontract. Provincie Gelderland wil graag een partner zijn voor de regio Achterhoek en participeren in de verschillende werkplaatsen."

Ook grote onderwijsinstellingen als de Wageningen Universiteit en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen participeren in het proces om de Achterhoek op weg naar 2020 sterk en vitaal te houden.Ander nieuws