Header image

Controle op veroorzaken zwerfafval bij recreatieplassen

ACHTERHOEK - Ook dit jaar wordt er bij en langs de recreatieplassen Slingeplas in Bredevoort en Stroombroek bij Braamt stevig gecontroleerd op het veroorzaken van zwerfafval. Een actie van de politie die in de zomer jaarlijks terugkeert.

Achterlaten van zwerfafval levert bij betrappen een boete van 90 euro op. Posters met teksten als "Geen excuus, afval in de bak!" bij kiosken, toiletgebouwen en ingangen wijzen dagrecreanten op hun eigen gedrag. Sommige strandbezoekers vinden het jammergenoeg te veel werk om hun eigen rommel weg te gooien, terwijl het maar een kleine moeite is.

Deze controle is een onderdeel van de zomercampagne Nederland Schoon. Stichting Nederland Schoon is een onafhankelijke stichting die in 1991 door het bedrijfsleven, de ANWB en de NVRD is opgericht. Nederland Schoon heeft ten doel de hinder van zwerfafval in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Nederland Schoon voert campagnes tegen zwerfafval, doet onderzoek, adviseert gemeenten en zet projecten op rond zwerfafvalbestrijding.Ander nieuws