Header image

Contract duurzame verwerking huishoudelijk restafval

ACHTERHOEK - Oost Gelre heeft samen met zes andere Achterhoekse gemeenten de verwerking van huishoudelijk restafval vanaf 1 januari 2012 gegund aan SITA. Het gaat om het duurzaam verwerken van zo’n 60.000 ton huishoudelijk restafval per jaar. Wethouder Vincent van Uem is blij met het nieuwe contract: “Het is duurzamer en levert ook nog eens een forse besparing op die terugvloeit naar de inwoners”.

Aan het besluit van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk is een intensieve aanbestedingsprocedure voorafgegaan. Doordat de markttarieven voor de verwerking van restafval inmiddels fors zijn gedaald, levert het definitieve contract, dat op 1 januari 2012 in gaat, de gemeenten een stevige kostenreductie op ten opzichte van het huidige verwerkingscontract. Wethouder van Uem hierover: “In 2010 kostte de inzameling van huishoudelijk afval ons € 2.065.000,-. In het nieuwe contract zal Oost Gelre naar schatting zo’n € 450.000,- goedkoper uit zijn. Dat geld vloeit terug naar de inwoners, bij elkaar 12.074 huishoudens. Op dit moment zijn we bezig een nieuwe verordening voor de afvalstoffenheffing voor te bereiden voor 2012. Die wordt in november ingebracht in de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad. Dan zal ook blijken om welk bedrag per huishouden het precies gaat.”

Bij de aanbesteding is door de gemeenten nadrukkelijk aandacht besteed aan duurzaamheid. De schadelijke uitstoot van CO2 wordt jaarlijks met meer dan 4 miljoen kilo verminderd als gevolg van het aanzienlijke hogere energetische rendement van afvalverwerking in de nieuwe afvalenergiecentrale van SITA nabij Coevorden. “Voor de verwerking van het afval moeten we weliswaar verder rijden dan in de huidige situatie. Maar per saldo is de verwerking in de nieuwe installatie toch duurzamer”, aldus wethouder van Uem. Deze conclusie wordt bevestigd door eerder onafhankelijk onderzoek van CE Delft. Die constateert dat de milieubelasting – uitstoot van CO2 – als gevolg van extra vervoerskilometers ruimschoots wordt gecompenseerd door de energetische efficiency van verwerking in een geavanceerde afvalenergiecentrale zoals die van SITA in Coevorden.

De looptijd van het contract is vier jaar met de mogelijkheid om het twee keer met drie jaar te verlengen.Ander nieuws