Header image

Commissie Ruimte vergadert in Borculo op 17 februari 2011

BORCULO - De commissie Ruimte komt op donderdag 17 februari 2011 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering.

De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Borculo, Marktstraat 1. U bent van harte welkom op de publieke tribune.

Voor belangstellenden zijn de stukken te downloaden van de website www.gemeenteberkelland.nl Ook kunnen deze worden ingezien op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Gemeentewinkel aan de Marktstraat 1 te Borculo en bij de Servicepunten in Eibergen, Ruurlo en Neede van 8.30 tot 12.30.

Voorzitter: de heer F.H.C. Mulkens De agenda ziet er als volgt uit:: 1. Opening 2. Spreekgelegenheid voor het publiek *) 3. Vaststellen agenda 4. Vaststellen notulen van 12 januari 2011 5. Toezeggingenlijst 6. Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen 7. Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht

Voorstel hamerstukken 8. Vaststellen gewijzigde welstandsnota ‘Stedenbouwkundig plan & beeldkwaliteit Op de Bleek’ 9. Rondvraag 10. Sluiting

*) Wilt u van het spreekrecht gebruik maken? U kunt dit tot op de dag van de vergadering uiterlijk tot 16.00 uur melden aan de griffier, de heer J.A. Bannink (telefoonnummer 0545-250 800 of 06 – 13 260 230). Als inspreker vermeldt u daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of onderwerpen waarover u het woord wilt voeren.Ander nieuws