Header image

College van B&W stemt in met inrichtingsplan Grolse Weiden

In samenwerking met de Klankbordgroep Grolse Weiden is er een definitief inrichtingsplan opgesteld voor stadspark de Grolse Weiden. Dit inrichtingsplan is door het college van B&W goedgekeurd. Het inrichtingsplan geeft weer hoe het stadspark er straks uit gaat zien. Onderdelen van het inrichtingsplan zijn bijvoorbeeld het opknappen van de Halve Maan, het opknappen van het padenstelsel en het accentueren van de oude esrand. Inrichtingsplan: In het inrichtingsplan is gedetailleerder invulling gegeven aan de Ruimtelijke Visie. Onderdelen die in het plan terugkomen zijn: - opknapbeurt eiland Halve Maan - aanleg Vestingparkzone langs de gracht als parkachtige omgeving met verwijzingen naar het vestingstadverleden - accentueren van de oude esrand in het gebied - opknappen van het padenstelsel - aanleg natuurspeelplaats langs de uitlaat - aanleg multifunctioneel evenementenveld - wens tot het verplaatsen van volkstuinen - mogelijke invulling voor een kinderboerderij Realisatie fase 1: De ontwikkeling van het stadspark Grolse Weiden is opgedeeld in drie fases. We staan nu aan het begin van fase 1. In de eerste fase staan de Halve Maan, de vestingparkzone, een deel van de esrand en het padenstelsel op het programma. Deze onderdelen passen binnen het huidige bestemmingsplan. De planning is om fase 1 voor de zomer uit te voeren. Vooruitlopend op de realisatie van de eerste fase is de gemeente al gestart met groenwerkzaamheden op de Halve Maan en in de vestingparkzone. Dit om het aanstaande broedseizoen voor te zijn. Nieuw bestemmingsplan nodig: Nu het inrichtingsplan is vastgesteld start de gemeente met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Grolse Weiden. In dit bestemmingsplan worden de onderdelen uit het inrichtingsplan opgenomen. Zoals gezegd vallen de werkzaamheden in fase 1 nog binnen het huidige bestemmingsplan. De planning is dat eind 2010 het nieuwe bestemmingsplan in werking treedt.

Ander nieuws