Header image

Cliëntenraad Sensire voorbeeld voor heel Nederland

TERBORG - Samen met patiëntenorganisatie Zorgbelang en de Landelijke organisatie Cliëntenraden (LOC) heeft Sensire een nieuwe manier ontwikkeld om de medezeggenschap van klanten te regelen. De LOC is zeer geïnteresseerd in de nieuwe opzet en heeft gevraagd of zij het nieuwe model als pilot mogen gebruiken binnen hun eigen traject “Nieuwe medezeggenschap”. Op 20 april heeft Maarten van Rixtel, bestuurder van Sensire, de nieuwe cliëntenraden geïnstalleerd.

Sensire heeft niet de wet als uitgangspunt genomen maar het gesprek met de mensen. Zij zoekt naar de kracht van mensen. De klant, bewoner of mantelzorger gaat direct in gesprek met de wijk- of teamverpleegkundige. Daarbij staat de vraag of wens van de klant centraal. Sensire gaat op een structurele manier met mensen in gesprek waardoor zij cliëntparticipatie opbouwt die uiteindelijk vorm krijgt in de cliëntenraad. De nieuwe werkwijze past goed bij de visie van Sensire waarbij alles draait om de relatie tussen de klant en de medewerker.

Voor de nieuwe structuur is Sensire in de hele Achterhoek op zoek naar mensen die binding hebben met Sensire en haar klanten. Die in staat zijn en tijd hebben om zich in te zetten voor de belangen van de klant. Zij die graag samenwerken, betrokken zijn bij de zorg of een bepaalde deskundigheid hebben op dit gebied.

Mensen die geïnteresseerd zijn om als klankbordlid hun steentje bij te dragen aan betere zorg, kunnen zich aanmelden of meer informatie opvragen bij Karin Klein Goldewijk, ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Karin is te bereiken via k.kleingoldewijk@sensire.nl.Ander nieuws