Header image

Cliënten sociale dienst aan de slag bij Kringloopbedrijf

ACHTERHOEK- De Sociale Dienst Oost Achterhoek en Kringloopbedrijf ‘Aktief’ hebben afspraken gemaakt over het structureel inzetten van cliënten in het kringloopbedrijf.

Gerry Berndsen, directeur/bestuurder van de Aktiefgroep: “In feite is het een logisch verhaal, wij zoeken als bedrijf geschikte werknemers en de sociale dienst geeft mensen een kans in te stromen in het arbeidsproces. We worden er beide beter van. Een ‘win-win-situatie’ als je wilt. Met name de cliënten krijgen de kans om te winnen in dit traject. We hebben gemiddeld ongeveer 150 medewerkers in dienst. Ongeveer Vijftig daarvan werken in loondienst. Een zelfde aantal is vrijwilliger. En zo’n vijftig personen proberen we via de zogenaamde reïntegratie een opstap naar een gewone baan te bieden. Daaronder vallen dus ook deze werknemers via de sociale dienst, maar ook reïntegratiebedrijf Hameland is leverancier. Er kwamen natuurlijk al wel werknemers via de Sociale Dienst binnen. Maar nu pakken we het structureel op. En het aantal gaat omhoog. Nu werken er in onze bedrijven in Groenlo en Winterswijk al ongeveer 15 medewerkers via de Sociale Dienst. Aan het eind van het jaar hopen we dat dit aantal is verdubbeld.”

Annemieke Gildhuis, manager van de Sociale Dienst Oost Achterhoek: “We zijn heel blij met de afspraken, die overigens ook vast liggen in een overeenkomst. Als Sociale Dienst hebben we in Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk momenteel zo’n 1100 cliënten. Daarvan leiden we via het Werkplein Oost Achterhoek een derde direct naar werk. Twee derde van onze cliënten, dus zo’n 800, is niet direct geschikt voor de arbeidsmarkt. Door zogenaamde ‘activering’ proberen we ze hiervoor wel op te leiden. Bij Aktief loopt een halve dag per week een van onze klantmanagers rond. Die begeleidt de cliënten en leert ze hoe je je gedraagt in een werkomgeving. Iets basaals als ‘op tijd komen’, je eigen lunchpakket meenemen, maar ook een bepaald groepsgedrag aanleren komen hierbij aan bod. Voor velen die buiten het arbeidsproces zijn geraakt, is er een drempel om weer een regelmatig leven op te pakken. Daar helpen wij bij.”

Berndsen: “Maar ook onze unithoofden hebben een belangrijke rol. Zij coachen de cliënten in het dagelijks werk. In ons bedrijf in Doetinchem werken we op dezelfde manier samen met de gemeente. Daar bleek dat bijna de helft van de cliënten die op deze manier aan de slag gingen, een jaar later kon doorstromen naar de arbeidsmarkt. We houden daar bij het ontwikkelplan voor de cliënt ook rekening mee. Het werk bij ons bedrijf is veelzijdig. Er is een breed pallet aan werkzaamheden die de cliënten bij ons kunnen verrichten. Mensen hebben als snel het idee dat het bij een kringloopbedrijf alleen maar gaat om het sjouwen met oude ‘troep’. Dat is niet zo. We bieden werk op vervoer, in de winkel, reparatie van meubels, houtafdeling, sortering van groot en klein huisraad, inname, sortering, het plaatsen van producten op de website en administratieve werkzaamheden.” Annemieke Gildhuis: “Die veelzijdigheid geeft ook meer mogelijkheden om aan te sluiten op de arbeidsmarkt. Als er op een gegeven moment veel werk is in de metaal, dan proberen we de cliënten ook in die richting aan het werk te krijgen. Het gaat uiteindelijk om het perspectief dat de cliënt krijgt. Je kunt direct al zinvol bezig zijn en deel uitmaken van een groep. Extra geld krijg je er op korte termijn niet voor. Je behoudt gewoon je uitkering (maar wordt daarop dan ook niet gekort!). Maar je ontwikkelt je in een richting waarbij je volwaardig lid wordt van de maatschappij. En voor veel van onze cliënten is dat een vurig gekoesterde wens die op deze manier uit kan komen.”Ander nieuws