Header image

Cheque van €500,- voor Stichting Vrienden van het SKB

WINTERSWIJK- De handwerkgroep Winterswijk, in de persoon van mevrouw Leussink, heeft onlangs een cheque van €500,- euro overhandigd aan dhr. Penders van de Stichting Vrienden van het SKB.

Wekelijks komt een groep van acht vrijwilligsters, ontstaan uit het voormalige Unie van Vrijwilligers (UVV), bij elkaar in activiteitencentrum De Mondriaan. Daar vervaardigen de vrijwilligsters allerlei leuke dingen die twee keer per jaar in het SKB worden verkocht. De opbrengst kwam ook deze keer weer ten goede aan de Stichting Vrienden van het SKB.

“We zijn erg blij met deze donatie. Het geld dat mensen doneren aan onze stichting gebruiken wij om projecten in het SKB te financieren die het verblijf van patiënten verder kunnen veraangenamen, maar waar helaas geen geld voor is in het ziekenhuisbudget. Donaties, zoals deze van de handwerkgroep, zijn dan ook zeer waardevol”Ander nieuws