Header image

Centrum voor Jeugd en Gezin in Pluspunten

BORCULO - In Berkelland is vanaf 1 september sprake van een sluitend en eenduidig zorgnetwerk. Een tiental instanties die betrokken zijn bij de hulpverlening werken nu afgestemd met elkaar samen. Daarbij staat de cliënt centraal. Met name complexe zorg situaties worden nog maar op één plek besproken. Hiermee verdwijnt het doolhof van overleggen en besprekingen en het gebrek aan regie tussen hulpverleners. Niet alleen voor complexe problemen neemt de gemeente regie. Ook voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit centrum is vanaf september te vinden in de vier Pluspunten. Dan kunnen ouders, jeugdigen en professionals terecht voor eenvoudige opvoedingsvragen, informatie, advies en licht pedagogische hulp. Meer dan 85% van de mensen is daarmee geholpen. Door de Verwijsindex Achterhoek wordt digitaal inzichtelijk welke hulpverleners of andere instanties aan het werk zijn met een cliënt of gezin. Zij zoeken elkaar dan op en stemmen de hulp en de acties af. Als de situatie complex is en veel hulpverleners betrokken zijn, dan wordt dit besproken in het zogenaamde ‘casusoverleg complexe zorgsituaties’. De gemeente is regisseur in dit proces. Zij steunt daarbij op de goede samenwerking met vele partners waaronder onderwijs, GGD, Betula, Yunio, Sensire, jeugdzorg, politie en MEE- Oost Gelderland. Door de regie te nemen zorgt de gemeente ervoor dat de professionele hulpverleners hun werk goed kunnen blijven doen, maar dan nog meer afgestemd met elkaar. Niet het aanbod, maar de vraag van cliënten staat centraal bij het zoeken naar juiste hulp. Coördineren van de samenwerking tussen hulpverleners, verminderen van het aantal overlegvormen en afstemmen van hulp. Dat zijn de belangrijkste taken voor de nieuw aan te stellen coördinator voor het Centrum Jeugd en Gezin en het Zorgnetwerk. Vanaf september 2010 kan de coördinator en de administratieve ondersteuning aan de slag en is zowel het Zorgnetwerk als ook het Centrum voor Jeugd en Gezin een feit.

Ander nieuws