Header image

CDA wil dat er nu geld gereserveerd wordt voor de A18

GELDERLAND - Zaterdag 12 februari hebben kandidaat-statenleden en CDA’ers uit Oost-Gelre een tekstwagen onthuld met daarop de tekst: A18 = snel thuis. Het CDA in de provincie is van mening dat de hele weg op den duur een 2 x 2 autoweg moet worden. Nu is er geld beschikbaar voor de eerste fase (van Groenlo tot Enschede), na de aanleg daarvan moet zo snel mogelijk worden gestart met de tweede fase, van Varsseveld tot Groenlo. Ook moet de aansluiting van Groenlo op de weg verbeterd worden. Albert Schol, Statenlid en woordvoerder infrastructuur is van mening, dat er bij de komende coalitieonderhandelingen voor het nieuwe statenakkoord geld gereserveerd moet worden voor de aanleg van de rest van het tracé. De provincie moet, indien nodig, daarvoor een flink deel gaan bijdragen, zoals we dat ook bij de A15 hebben gedaan. Voor een goede bereikbaarheid van de Achterhoek is het essentieel, dat de hele weg als een vrijliggend tracé wordt aangelegd, aldus Schol, die al eerder samen met het CDA in de regio naar Den Haag is getrokken om dit te bepleiten. Men vindt, dat als het ministerie verzoekt een provinciale bijdrage te leveren, die er moet komen. Andere maatregelen, zoals het verbeteren van het fietsnetwerk en maatregelen op het onderliggende wegennet moeten ook onder verantwoordelijkheid van gemeenten en provincie opgepakt gaan worden in de komende statenperiode. Het CDA in de staten en in de gemeenten langs de weg zijn altijd van mening geweest, dat een volledige autoweg het beste alternatief en het meest haalbare is. Theo Donderwinkel (fractievoorzitter CDA Oost-Gelre gaat het college vragen om met kracht de lobby richting rijk en provincie voort te zetten. Het is nu de tijd om daarover ook een duidelijk signaal richting Arnhem af te geven volgens hem.Ander nieuws