Header image

Chatcursus voor jongeren met een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen

ACHTERHOEK - GGNet is één van de ontwikkelaars van de online chatcursus Kopstoring, bedoeld voor jongeren met een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen. Deze interventie wordt nu door de Universiteit van Maastricht onderzocht op effectiviteit. De website Kopstoring.nl bestaat sinds 2006 en wordt jaarlijks bezocht door zo'n 40.000 bezoekers. Met de wetenschappelijke effectstudie wordt nu onderzocht of de Kopstoring-interventie effectief is in termen van reductie van symptomen en betere coping van de deelnemer, en of Kopstoring ook kosteneffectief is. Begin januari is het onderzoek van start gegaan, met een vernieuwde website en veel extra cursussen. Het onderzoek loopt tot eind 2012. De resultaten worden in 2013 verwacht. De indeling van de website is voor het effectiviteitsonderzoek aangepast. Teksten zijn geüpdate, er is nieuw beeldmateriaal toegevoegd en er is een filmpje geplaatst met de ervaringen van een (ex-)cursist en een cursusbegeleider die over de cursus vertellen. Er zijn verschillende voordelen van de online cursus Kopstoring.nl. De anonimiteit en laagdrempeligheid worden vaak genoemd. Dit blijkt ook uit een van de statements van een deelneemster: “Het is wel vreemd om zo een cursus te volgen, maar ook een heel prettige en veilige manier. Je kunt gewoon thuisblijven en op de chat durf je toch meer te zeggen dan in real life. Je bent opener en je schaamt je minder omdat de andere cursisten je niet kunnen zien. Dat ik dan thuis kan blijven is ook ideaal. Je zit in een vertrouwde omgeving die je kent. Dat geeft toch een gevoel van rust. Ik ben al eerder op cursus geweest, maar dan in een echte groep waar je steeds bij elkaar kwam en elkaar zag. Maar ik doe toch echt liever zo’n online cursus. Dan durf ik meer te zeggen wat ik op mijn hart heb.

Ander nieuws