Header image

Bronckhorst verkoopt Mammoetschool Velswijk

Velswijk - De gemeente Bronckhorst brengt de voormalige basisschool de Mammoet in Velswijk in de verkoop en wil dat het pand een nieuwe, duurzame en levensvatbare invulling krijgt. Een invulling dat past bij Velsijk en bijdraagt aan de levendigheid van de kern. Tot 10 april 2020 kunnen initiatiefnemers zich melden bij Gerrits Makelaardij. De dorpsbelangenorganisatie (DBO) Velswijk heeft eind 2019 al meegedacht in mogelijke bestemmingen en er zijn al twee initiatieven ingediend. Deze worden meegenomen in de verdere verkoopprocedure.

Om tot een juiste invulling van het pand te komen zijn er enkele uitgangspunten opgesteld. Het is o.a. belangrijk dat rekening wordt gehouden met levensvatbare en duurzame invulling van het gebouw en bovenal dat het bijdraagt aan de leefbaarheid Velswijk. En een snelle herontwikkeling van het pand heeft de voorkeur. En mocht er een initiatief met woonwensen komen dan zal dit moeten passen binnen de uitgangspunten van de woonvisie van de gemeente Bronckhorst.

Tot begin april kunnen de initiatieven worden ingediend. De adviescommissie, bestaande uit DBO Velswijk, gemeente Bronckhorst en makelaar - brengt binnen vier weken een advies uit aan b en w. Zij kiezen uiteindelijk het plan met de grootse meerwaarde voor Velswijk.
De verkoop van het pand loopt via Gerrits Makelaardij. Hier kunnen de plannen worden ingediend. Voor vragen en of meer informatie over de verkoop kan contact met hen worden opgenomen, telefoon (0575) 46 55 25.


Ander nieuws