Header image

Brochure Gevaarlijke Kruispunten en Wegvakken Gelderland

GELDERLAND - Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) presenteerde onlangs de nieuwe brochure Gevaarlijke Kruispunten en Wegvakken Gelderland 2005-2009. Werk maken van gevaarlijke locaties loont, zo blijkt.

De projectgroep Infrastructuur van het ROVG rondde onlangs de inventarisatie af van gevaarlijke kruispunten en wegvakken in Gelderland over de periode 2005 – 2009. De uitkomsten zijn gebaseerd op door de politie geregistreerde slachtofferongevallen en zijn gerangschikt per gemeente. Bekende gevaarlijke locaties blijken steeds veiliger te worden. Viel in de voorgaande periode (2003 – 2007) nog elf procent van de Gelderse verkeersslachtoffers op die plaatsen, in de periode 2005 - 2009 is dat aantal gedaald tot negen procent. ROVG-secretaris Berry van Houten zet de uitkomsten in een breder verband: 'Verbetering van de infrastructuur helpt aantoonbaar. Ingrijpen door de wegbeheerder resulteert in een afname van het aantal slachtofferongevallen op de bekende gevaarlijke kruispunten en wegvakken. Dat is precies wat we willen en die aanpak willen we doorzetten. Tegelijkertijd is het goed ons te realiseren dat het grootste deel van de verkeersslachtoffers niet valt op specifieke locaties, maar verspreid over het gehele wegennet. Daarbij is onveilig gedrag vaak een belangrijke factor. In gedragsverandering is daarom nog een wereld te winnen. Met educatie, handhaving en voorlichting, maar zeker ook met infrastructurele maatregelen. Want met de inrichting van de infrastructuur kun je het verkeersgedrag sterk beïnvloeden.' Maatwerk wordt het sleutelwoord in verkeersveiligheidsbeleid, verwacht Van Houten. Het zal in de toekomst meer en meer gaan om slimme lokale combinaties van infrastructurele ingrepen naast handhaving, voorlichting en educatie. De nieuwe meerjarenvisie van het ROVG speelt in op dat maatwerk en ook op de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruikers, onder het motto: ‘verkeersveiligheid begint bij jezelf en voor de deur!’

Doel van het ROVG blijft in de komende jaren hetzelfde: een voortdurende afname van het aantal verkeersslachtoffers in Gelderland. Berry van Houten is wat dat aangaat niet bang voor de lopende bezuinigingen bij rijk, provincie en gemeenten: 'Natuurlijk willen we altijd en op de eerste plaats minder slachtoffers. Dat willen we allemaal, politiek, professionals en betrokken bewoners. Veilig verkeer is gewoon een kwestie van beschaving.'Ander nieuws