Header image

Bouwstop nieuwe woningen Oost Gelre

OOST GELRE - Oost Gelre neemt geen nieuwe principeverzoeken voor woningbouwontwikkeling in behandeling die leiden tot extra woningen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders op 5 juli 2010 besloten. Nieuwe verzoeken die na 5 juli 2010 zijn ingediend, worden aangehouden tot 21 december 2010. Het besluit komt voort uit de nieuwste bevolkingsprognoses (te lezen in de Regionale Woonvisie). De bevolking in de Achterhoek en ook in Oost Gelre krimpt de komende jaren. In de Woonvisie is te lezen dat er minder woningen nodig zijn dan eerder gepland. Oost Gelre ging uit van ongeveer 1.400 nieuwe woningen in de periode 2010 t/m 2019. In de nieuwe situatie gaan we uit van 685 nieuwe woningen. Op 21 december 2010 zal de gemeenteraad een beslissing nemen om al dan niet in te stemmen met de Regionale Woonvisie. Ook aanvragen voor woningsplitsing en nieuwbouw bij vrijkomende agrarische bedrijven vallen onder de ‘bouwstop’. Alle aanvragen die vóór 5 juli zijn ingediend worden wel in behandeling genomen. De gemeente zal de bestaande woningbouwplannen onder de loep nemen en zonodig bijstellen. Aanvragers voor wie het besluit directe gevolgen heeft, informeren we persoonlijk. Wethouder Ruimtelijke Ordening Vincent van Uem: “Ik realiseer me dat dit besluit voor sommigen geen leuke boodschap is. Maar wanneer we nu gewoon doorbouwen, kunnen we over een aantal jaren worden geconfronteerd met leegstand en verloedering. En dat is toch iets wat we echt niet willen.”

Ander nieuws