Header image

Bordenproject met daarop streektaal start in Winterswijk

WINTERSWIJK - Op 10 juni a.s. start in Winterswijk een bordenproject met daarop teksten in de streektaal. In dit geval met teksten van B. Stegeman in het Winterswijkse dialect. Het bord komt te staan naast het voormalige gemeentehuis aan het Mw Kuipers-Rietbergplein. In totaal worden in Winterswijk zeven dergelijke borden geplaatst, ook in de buurtschappen Meddo, Ratum, Kotten, Woold, Miste en Corle. Het betreft hier borden met teksten van auteurs, al of niet overleden, die hier geboren zijn of hebben gewoond. De teksten hebben deels betrekking op hun woon- en werkomgeving.

Initiatiefnemer van dit plan is de Dialectkring Achterhook en Liemers, die het kon verwezenlijken dankzij de financiële steun van de gemeente Winterswijk en de Ideefabriek Achterhoek. De achterliggende gedachte is om aandacht te vragen voor de streektaalliteratuur in al zijn verscheidenheid. Deze literatuur wordt in Nederland sterk veronachtzaamd. Vaak ten onrechte. Door diverse teksten op borden te plaatsen, een ontwerp van de Winterswijkse firma Dekalu, hoopt de kring meer belangstelling te wekken voor de streektaalliteratuur bij de plaatselijke bevolking en het toeristische publiek.

Winterswijk is hierbij een zogenaamd “pilotproject “ voor de Achterhoek en Liemers. De hoop bestaat, dat andere gemeenten dit voorbeeld zullen navolgen en zo duidelijk onderstrepen, dat in hun gemeente een dialect wordt gesproken,dat behoort tot het Nedersaksisch of Nederfrankisch taalgebied.Ander nieuws