Header image

Boogie Woogie 50 jaar: Meedoeconcerten

WINTERSWIJK -Boogie Woogie viert komend jaar haar 50 jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan biedt het instituut vanaf volgende week gratis meedoeconcerten aan voor alle basisschoolleerlingen uit de groepen 3 en 4 in haar werkgebied. Ook het gratis toegankelijke docentenconcert op 6 februari 2011, aanvang 16:00 uur, staat in het teken van dit jubileum.

Boogie Woogie kent een lange voorgeschiedenis. Vanaf 1866 tot kort voor de W.O. II was in Winterswijk de zogenaamde muziekmeester, een door de gemeente aangestelde muziekleraar, actief. De muziekmeester verzorgde muzieklessen maar was ook organist van de Hervormde Kerk. Na de oorlog wordt er her en der aan huis les gegeven en zijn er ook twee muziekschoolstichtingen, maar deze beschikken niet over een eigen gebouw. In 1961 wordt de Stichting Algemene Winterswijkse Muziekschool opgericht. De leiding is in handen van de heren J.W. Wiggers, dirigent van ondermeer harmonieorkest Excelsior, en J. te Hennepe, dirigent van de Koninklijke Winterswijksche Orkestvereeniging (K.W.O.V.) afdeling symfonie. De gemeente speelt als subsidieverstrekker een belangrijke rol. Zij zorgt ook voor een vast onderkomen voor de stichting, het gebouw van de Dienst Gemeentewerken aan de Spoorstraat. Rond de 800 leerlingen melden zich en zo\\\'n 20 leraren worden aangesteld. Al spoedig blijkt het gebouw aan de Spoorstraat te klein en worden plannen opgevat voor een nieuwbouw op de hoek Dingstraat-Roelvinkstraat. De nieuwe muziekschool, een ontwerp van de heren Schwenke en Bosch en een architectonisch hoogstandje in dit tijdsgewricht, opent begin 1973 haar deuren. In de daaropvolgende jaren sluiten de gemeenten Lichtenvoorde, Groenlo en Aalten zich aan bij de Winterswijkse Muziekschool.

In 2000 veranderde de naam in Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur. Deze naam refereert aan de muziekstijl “Boogie Woogie” en aan het schilderij van Piet Mondriaan “Victory Boogie Woogie”. Met de naamswijziging werd ook een veranderingstraject, van smalle muziekschool naar breed instituut voor kunst en cultuur, ingezet. Momenteel verzorgt het instituut nog steeds de vertrouwde instrumentale en vocale lessen en het balletonderwijs. Naast deze lessen is het aantal uitvoeringen, presentaties, concerten en tal van andere activiteiten, waar leerlingen zich kunnen laten zien en de nodige praktijkervaring op kunnen doen, de laatste jaren flink uitgebreid. Voorbeelden zijn de jaarlijkse Lichte Muziekavond op de Winterswijkse markt, de samenspelweek lichte muziek, de slotmanifestatie met eindpresentaties in alle participerende gemeenten, de twee – jaarlijkse balletuitvoering in De Storm en de opvoeringen van muziektheaterschool GRID. . Verder is 5 jaar geleden, samen met Muziek-, Theater- en Dansschool De Triangel in Berkelland, Gruitpoort Kunst en Cultuur Doetinchem en Muziekschool Oost-Gelderland in Doetinchem, muziektheaterschool GRID opgericht. De lessen algemene muzikale vorming worden tegenwoordig, met subsidie van de gemeente , gegeven op alle 18 Winterswijkse basisscholen aan leerlingen van groep 4.

Boogie Woogie huisvest ook het Servicepunt Amateurkunst Oost Achterhoek; deze organisatie biedt individuele en georganiseerde amateurkunstbeoefenaars van alle kunstdisciplines ondersteuning op artistiek, zakelijk en organisatorisch terrein. Dit servicepunt voert momenteel ook 2 projecten uit voor Cultuurpact Achterhoek; “Aan het woord! Achterhoek ”en “Taal en Teken”. Cultuurpact Achterhoek is een samenwerkingsverband van 10 Achterhoekse gemeenten. Sinds mei 2010, toen de gemeenteraad van Winterswijk besloot om een deel van hun vergoeding af te staan voor realisatie van de nota Kunst en Cultuur, kon de cultuurmakelaar worden geworven. Hiertoe is het steunpunt KunstWijs opgericht; vanuit Boogie Woogie brengt een coördinator vraag en aanbod op het terrein van kunsteducatie bij elkaar en bedient daarmee alle Winterswijkse basisscholen. Steunpunt KunstWijs is een samenwerking met De Triangel in Berkelland.

Muziektheaterschool Grid, het Servicepunt Amateurkunst Oost Achterhoek en het steunpunt KunstWijs worden ondersteund met provinciale subsidie.

Ook de fysieke uitstraling van de hoofdlocatie in Winterswijk onderging een aanpassing en werd mede door de horecavergunning aantrekkelijker voor gebruikers.

Door al deze uitbreidingen van diensten bestaat het team inmiddels uit 50 medewerkers; de laatste jaren worden structureel 1700 leerlingen bereikt waarvan er velen lid zijn van één van de 23 muziekverenigingen in de regio.

Boogie Woogie wil het jubileum graag vieren met de scholen die een steeds belangrijkere partner worden. Daarom is er voor alle leerlingen van de groepen 3 en 4 van de basisscholen een meedoeconcert georganiseerd. Maar liefst 1670 leerlingen van 38 scholen hebben zich hiervoor al aangemeld.

De meedoeconcerten met de titel “de Tijdmachine”worden gehouden op:

Woensdag 17 november: 09:00 uur 1e voorstelling 10:30 uur 2e voorstelling Lichtenvoorde - Hotel t’ Zwaantje Zieuwentseweg 1

Maandag 22 november: 09:15 uur 1e voorstelling 10.45 uur 2e voorstelling 13:30 uur 3e voorstelling Winterswijk - Boogie Woogie Roelvinkstraat 2

Donderdag 25 november: 09:30 uur Aalten - “de Pol” Polstraat 7

Maandag 29 november: 09:30 uur Groenlo - “De Bron” Buitenschans 1-3

Tijdens het meedoeconcert worden de kinderen actief betrokken als zangers, slagwerkers en dansers. Van tevoren wordt lesmateriaal naar de scholen gestuurd waardoor de leerlingen zich goed kunnen voorbereiden. Het orkest wordt gevormd door docenten en leden van de muziekverenigingen.Ander nieuws