Header image

BonsenReuling sluit convenant met Belastingdienst

ACHTERHOEK - Accountants- en belastingadvieskantoor BonsenReuling heeft een convenant gesloten met de Belastingdienst. Het convenant horizontaal toezicht moet leiden tot meer efficiency, in een eerder stadium zekerheid voor de cliënten en minder discussies achteraf. Dat geeft cliënten rust en zekerheid.

De samenwerking tussen BonsenReuling en de Belastingdienst werd begin december bekrachtigd tijdens een informele bijeenkomst waarbij Frank Maarsingh en Mark de Jonge, vennoten van BonsenReuling en Nico Mol, Frank van Dorp en Freek te Loo van de Belastingdienst aanwezig waren. Het convenant dat veel voordeel biedt, werd door beide partijen ondertekend. Daarmee wordt een andere werkwijze geïntroduceerd. De Belastingdienst controleert normaal gesproken de aangifte nadat deze is ingediend en op basis van controle achteraf wordt de hoogte van de aanslag bepaald. Dat brengt administratieve lasten en onzekerheid met zich mee. Bij horizontaal toezicht werkt de Belastingdienst samen met de fiscaal adviseur van een onderneming. Er worden vooraf afspraken gemaakt over de werkprocessen en onderlinge communicatie zodat het toezicht achteraf beperkt kan blijven.

“Het gaat om een andere manier van werken. Het voorkomt een hoop extra werk”, legt Nico Mol van de Belastingdienst uit. Alle partijen zijn samen verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de belastingwetgeving. Mol: “De samenwerking vindt plaats op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen. Bij dit convenant gaan we ervan uit dat de fiscaal adviseur, in dit geval BonsenReuling, werkt volgens de hoogste kwaliteitsnormen en dat de aangiften kloppen. Daardoor worden veel controles overbodig.” De werkwijze resulteert in een snellere verwerking en bovendien weten ondernemers welke aanslagen ze kunnen verwachten. De eerste convenanten met fiscaal adviseurs zijn in 2009 ondertekend, het aantal neemt snel toe en de ervaringen zijn zeer positief.

BonsenReuling geeft aan dat cliënten die willen meedoen aan horizontaal toezicht het voordeel hebben dat eventuele discussiepunten vooraf besproken worden en dat die cliënten er dus vanuit gaan dat de aangiften meestal niet meer gecorrigeerd hoeven te worden. dat geeft de cliënten zekerheid, het ontzorgt en is dus ‘goed voor de nachtrust’.

Accountants- en belastingadvieskantoor BonsenReuling met vestigingen in Lichtenvoorde, Eibergen en Deventer is lid van SRA, het grootste netwerk van zo’n 400 accountantskantoren in het hele land. Alle aangesloten kantoren voldoen aan een kwaliteitsnorm, het SRA-keurmerk dat continu wordt getoetst en geborgd. Dit systeem wordt erkend door de Autoriteit Financiële Markten en de Belastingdienst.Ander nieuws