Header image

Bomenkap in Oost Gelre

OOST GELRE - In het kader van groenonderhoud gaat de gemeente Oost Gelre 180 bomen kappen. De bomen die op de kaplijst staan worden gekapt doordat ongeveer 80% van de bomen dood is. Bij de overige 20% is er sprake van dunning, vormen gevaar of ernstige hinder voor omwonenden.

Voor elke boom die wordt gekapt komt een andere boom terug, dus worden de bomen herplant. Er worden zelfs meer bomen geplant dan de hoeveelheid bomen die worden gekapt. De bomenkap gaat plaats vinden in heel Oost Gelre op diverse locaties. Het is niet zo dat op de plek waar gekapt wordt ook per se een boom wordt teruggezet, dat kan dus ook op andere locaties zijn. In de meeste gevallen worden inlandse bomen teruggeplant, zoals eiken.

Wie vragen heeft over het kappen van de bomen kan contact opnemen met Antoon Bleumink van de gemeente. De heer Bleumink is te bereiken via het algemene nummer: 393535.Ander nieuws