Header image

Boete of kanskaart voor jongeren die zich misdragen

GELDERLAND - Geen boete, maar een kans om je gedrag te verbeteren. Dat is het uitgangspunt van de ‘HALT- afdoening Alcohol’: ”Boete of Kanskaart”.

Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd onder invloed van alcohol,kunnen worden doorverwezen naar Halt en moeten verplicht een leeropdracht uitvoeren. In 2008 is het project gestart in de Achterhoek en heeft inmiddels zijn uitrol gemaakt naar de gehele regio Noord en Oost Gelderland. Vanaf 1 april 2011 werkt de gehele politieregio uniform.

Het project “Boete of Kanskaart” beoogt drankmisbruik en overlast van jongeren onder invloed van alcohol te verminderen. In de praktijk betekent het dat strafbare feiten waarvoor de politie jongeren naar Halt verwijst direct in aanmerking komen voor een leeropdracht Alcohol uitgevoerd door de regionale instelling voor verslavingszorg, IrisZorg. Hierbij valt te denken aan vandalisme, vernielingen, diefstal, overlast en ordeverstoring. Daarnaast geldt de verplichte leeropdracht voor het in bezit hebben van alcohol op een plek waar dit volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet is toegestaan.

HALT roept de jongere en de ouders op voor een gesprek, waarin de leerstraf ter sprake wordt gebracht. Is er sprake van schade ten gevolge van vernielingen dan wordt eerst een schaderegeling getroffen. De Halt-medewerker legt de verdere procedure uit: een verplicht leertraject voor jongere en de ouders. Ook wordt uitgelegd dat deelname aan de leeropdracht een registratie bij justitie voorkomt. Zwaardere delicten die onder invloed van alcohol worden gepleegd, worden wel aan justitie voorgelegd.

De leeropdracht, die wordt uitgevoerd door IrisZorg, is bedoeld om het inzicht van jongeren in hun eigen alcoholgebruik te vergroten en ze de kans te geven hun gedrag te veranderen. De opdracht bestaat uit twee bijeenkomsten en een huiswerkopdracht, waarbij de vraag centraal staat: ‘Hoe ga jij om met alcohol?’ De leeropdracht is zo opgebouwd dat de jongere zelf aan het werk wordt gezet en zich bewust wordt van de invloed van alcohol op zijn of haar gedrag. Ook de ouders nemen deel aan de leeropdracht. Tijdens de ouderbijeenkomst wisselen zij ervaringen uit met andere ouders en krijgen zij informatie over alcohol en alcohol in het kader van de opvoeding. De Halt-afdoening Alcohol “Boete of Kanskaart” maakt deel uit van het regionale project om het alcoholgebruik onder jongeren te verminderen. Dit project is opgezet vanuit een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel door gemeenten in de Achterhoek. Regionale onderzoeken laten zien dat jongeren te jong, te veel en te vaak drinken. Overmatig alcoholgebruik kan leiden tot blijvende hersenschade, slechtere schoolprestaties, vernielingen en geweld op straat, verkeersongevallen en onveilige seks. Het alcoholmatigingsproject dat in de Achterhoek sinds 2006 van start is gegaan, is destijds opgezet door de 8 gemeenten in de Achterhoek in samenwerking met IrisZorg en GGD Gelre- IJssel. Het project word uitgevoerd in samenwerking met politie Noord en Oost Gelderland, justitie, vertegenwoordigers van o.a. horeca, jeugd- en jongerenwerk, scholen en sportverenigingen.Ander nieuws