Header image

Boeren verkennen hun toekomstkansen

ZELHEM - Op 17 november 2011 organiseert Boerenkans, samen met het Plattelandshuis in Zelhem en de Kamer van Koophandel, de bijeenkomst 'Verken je kansen'. De bijeenkomst is bedoeld voor boeren en hun partners die nadenken over de toekomst van hun bedrijf. Boeren die zich oriënteren of die graag willen stoppen zijn van harte welkom, maar ook boeren die hun bedrijf al beëindigd hebben. De bijeenkomst vindt plaats in het Plattelandshuis Achterhoek en Liemers te Zelhem en duurt van 10:00 tot 14:45 uur. Deelname is kosteloos.

Veel agrariërs durven niet goed na te denken over de toekomst, omdat ze denken dat ze niets anders kunnen dan boer zijn. De bijeenkomst 'Verken je kansen' wil boeren bewust te maken van wat ze echt willen én van wat hun vaardigheden zijn. Een ex-agrariër vertelt vanuit eigen ervaring over de keuze om te stoppen en zijn loopbaan daarna. In workshops, verzorgd door de Kamer van Koophandel, het UWV en het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) kunnen deelnemers de mogelijkheden verkennen van werken buiten het agrarisch bedrijf, bijvoorbeeld als zzp-er of als werknemer.

Boerenkans helpt boeren en tuinders die nadenken over de toekomst van hun bedrijf, door middel van adviesgesprekken en gerichte doorverwijzing naar een pool van adviseurs, maar ook door diverse bijeenkomsten voor boeren en hun erfbetreders. Boerenkans is een driejarig project, gestart in het voorjaar van 2010 en gefinancierd door het ministerie van EL&I. Het wordt uitgevoerd door de partners van Netwerk Platteland, onder leiding van Aequator Groen en Ruimte.

Meer informatie over het programma vindt u in de agenda op www.boerenkans.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Marieke Koot, T. 033-4326000, E. loket@boerenkans.nl.Ander nieuws