Header image

Bijna 2100 bekeuringen bij regionale actie

GELDERLAND-De Verkeershandhavingsteams (VHT’s) van de drie Gelderse politiekorpsen en medewerkers van de VerkeersOngevallenAnalyse en de Koninklijke Marechaussee hebben tijdens Blind Date 2072 bekeuringen uitgedeeld. Deze provinciale verkeerscontrole werd gehouden van donderdag 24 tot en met zondag 27 juni. Circa 45 agenten gingen dagelijks met onopvallende voertuigen de weg op. Het doel hiervan was onder meer het vergroten van de pakkans van (grove) verkeersovertreders. Bewust werd gekozen voor de dagen rond en van de TT van Assen. In die periode zijn altijd veel motorrijders op de weg; menigeen van hen komt op het evenement af. Zij zijn kwetsbaar in het verkeer, maar kunnen zich ook gevaarlijk gedragen. Denk bij dat laatste aan het maken van wheelies en rijden met hoge snelheid. Blind Date richtte zich dus op hen in het bijzonder. Donderdag werden in de gehele provincie Gelderland 255 verbalen uitgeschreven, op vrijdag waren het er 210, op zaterdag 842 en op laatste dag 765. Diverse soorten overtredingen werden geconstateerd. De meeste betroffen snelheidsovertredingen (1700), waarbij een zaterdag langs de A326 gehouden controle er uitsprong met 680 hardrijders. Op zondag werden 637 verkeersdeelnemers geregistreerd die met een te hoge snelheid in Gelderland-Zuid reden. Er werden 43 rijbewijzen ingevorderd. In bijna alle gevallen ging het hier om bestuurders die te hard reden. Onder hen bevonden zich drie Belgische motorrijders. Zij liepen zaterdag in Gelderland-Zuid tegen de lamp. Hun rijbewijzen werd ingevorderd, maar die kregen ze terug na betaling van een boete (twee man moesten ieder 600 euro betalen; de derde moest 1000 euro betalen). Drie van de 43 invorderingen hadden te maken met rijden onder invloed (tweemaal) en gedrag in het verkeer. Het niet dragen van de gordel werd gedurende de vier dagen van de controle 125-maal gezien. Twintig personen droegen geen helm en 79 bestuurders waren niet handsfree aan het bellen tijdens het rijden. In totaal vijf personen bleken onder invloed te rijden. De overige overtredingen betroffen onder meer rechts inhalen, kleven en het negeren van rode verkeerslichten.

Ander nieuws