Header image

Bieb zoekt digivaardige vrijwilligers

ACHTERHOEK – De afgelopen jaren, zeker tijdens de huidige coronacrisis, is het steeds belangrijker geworden dat we ons kunnen redden op de digitale snelweg. Immers, de overheid vraagt ons steeds vaker digitaal te communiceren, maar ook dagelijkse zaken gaan meer en meer via de computer. In deze huidige crisistijd kan beeldbellen toch zorgen voor sociale contacten. Kortom: mee kunnen doen op digitaal vlak zorgt voor een grotere zelfredzaamheid.
Dit is echter niet voor iedereen zo eenvoudig. Daardoor dreigen hele groepen burgers buitenspel gezet te worden. De Bibliotheek Oost-Achterhoek kan iedereen die moeite heeft met digitale vaardigheden hulp bieden. Dat doen we met steun van een grote groep vrijwilligers.

Digivaardige Vrijwilligers
Momenteel is de Bibliotheek op zoek naar meerdere vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden bij toekomstige cursussen, waarbij we verschillende doelgroepen willen bedienen. We zoeken vrijwilligers voor ondersteuning bij diverse basiscursussen digitale vaardigheden, onder andere voor anderstaligen. Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die gaan ondersteunen bij de cursussen die gericht zijn op digitale zorg (denk daarbij aan patiëntenportalen).
De Bibliotheek zoekt digitaal vaardige vrijwilligers die ondersteuning willen geven bij een cursus. Een cursuscyclus kan bestaan uit een aantal bijeenkomsten op nog een nader te bepalen dag of avond. De voorwaarden om vrijwilliger te kunnen worden:
•             Middelbaar werk- en denkniveau op digitaal gebied
•             Bereidheid om u middels interne workshops bij te scholen
•             Een goede taalvaardigheid
•             Leuk vinden om les te geven
•             Open willen staan voor andere culturen
•             Contact durven leggen met nieuwe mensen
In deze coronatijd zullen cursussen altijd plaatsvinden in een veilige omgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de dan geldende maatregelen.
De vrijwilliger wordt ondersteund door ervaren krachten en wordt ingewerkt, waarmee een goede basis wordt gecreëerd voor de eerste cursussen. Ook tijdens het vrijwilligerswerk kan er altijd een beroep gedaan worden op medewerkers van de Bibliotheek.
De Bibliotheek Oost-Achterhoek is een professionele organisatie, waar afspraken vastgelegd worden in een vrijwilligersovereenkomst. De vrijwilliger ontvangt een lidmaatschap van de Bibliotheek, een eindejaarsattentie en een vergoeding voor eventuele onkosten.
Aanmelden
Aanmelden voor deze leuke klus kan door een e-mail te sturen naar lynn.karsijns@oostachterhoek.nl. U kunt eveneens bij haar terecht met uw vragen.


Ander nieuws