Header image

Besluit herverdeling capaciteit blauwe politieteams

Op donderdag 1 juli heeft het Regionaal College opnieuw vergaderd over de herverdeling van het politiepersoneel over de blauwe politieteams in politieregio Noord- en Oost-Gelderland. Eerder vroeg het Regionaal College om nader onderzoek naar de wijze waarop de verdeling van de politiecapaciteit tot stand zou zijn gekomen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek en de laatste landelijke ontwikkelingen heeft het Regionaal College besloten om: De krimp in de geografische teams uit te stellen tot 2012 en de uitgangspunten van de herverdeling te gebruiken bij interne sturing op werkaanbod en bij het verder doorontwikkelen van de regio. Dit besluit betekent dat er voorlopig feitelijk geen politieteams hoeven te krimpen. De compensatie voor de teams die volgens de herverdeling zouden moeten inleveren, wordt gefinancierd uit het budget dat voor het korps voor 2011 eenmalig is vrijgekomen door de landelijke discussie rondom de herijking van het Budget Verdeel Systeem. Hierdoor gaat de krimp van 176 fte die het politiekorps tot 2013 wil realiseren bij het politiekorps voorlopig niet ten koste van blauw op straat. De herverdeling van het politiepersoneel over de politieregio stond al twee keer eerder op de agenda van het Regionaal College. In het laatste Regionaal College werd gevraagd om nader inzicht in en onderzoek naar de wijze waarop de herverdeling tot stand zou zijn gekomen. Belangrijk punt hierbij waren de uitgangspunten die worden gebruikt om tot een herverdeling te komen. Ook landelijk speelde deze discussie. De demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het inmiddels wenselijk geacht in afwachting van een definitief besluit van een nieuw kabinet de groeikorpsen te compenseren. De herverdeling van capaciteit en de krimp in personeel is volgens het politiekorps noodzakelijk om de kwaliteit van de politiezorg zo goed mogelijk te handhaven en tegelijkertijd in deze tijden van bezuinigingen een betaalbare organisatie te blijven.

Ander nieuws