Header image

Berkelland gaat overeenkomst aan met Gemeenschapsraad Neede

NEEDE- Het college van B en W van de gemeente Berkelland heeft vertrouwen in de samenwerking met de Gemeenschapsraad Neede (GRN). De zogenaamde ‘pilot status’ verdwijnt en daarvoor komt in de plaats een overeenkomst voor 4 jaar. Dit besluit past goed binnen het nieuwe coalitieakkoord van het college, waarbij de Berkellandse samenleving als de drijvende kracht van de gemeente wordt gezien.

Op 23 mei 2007 sloten de gemeente en de GRN een uitvoeringsovereenkomst. Na een verlenging tot en met het einde van de raadsperiode (2010), heeft het college nu besloten een overeenkomst voor vier jaar met de GRN aan te gaan. Gemeente en gemeenschapsraad hebben vertrouwen in een goede samenwerking.

Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat het ‘runnen’ van een dorpsraad in een kern met bijna 9000 inwoners een andere aanpak vraagt dan het runnen van een dorpsraad in een kleine kern. Het dorp is relatief groot, waardoor er ook veel verschillende meningen en verschillende leefstijlen zijn. En ook komen er relatief veel verschillende plannen op de dorpsraad af omdat ze een groter gebied bestrijken. De uitdaging en tegelijkertijd ook de moeilijkheid is daar een goed evenwicht in te zoeken. Dit vraagt een rol van de gemeenschapsraad waarin zij acties die bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp aanjagen, stimuleren en faciliteren. De gemeente en GRN werken er samen verder aan om daar een evenwicht in te vinden. Het gemeentebestuur ziet dat juist in de eerste fase na het maken van een dorpsvisie de Gemeenschapsraad extra handen kan gebruiken om uitvoering in de steigers te zetten. Iedere initiatiefnemer is en blijft verantwoordelijk voor het eigen project. Voor de gemeenschapsraad is het belangrijk het overzicht te blijven houden van hoe de verschillende bijdragen elkaar kunnen versterken. De provincie Gelderland ziet dat ook en samen met de gemeente geeft zij de mogelijkheid om gedurende 2 jaar voor een aantal uren per week ondersteuning in te huren.

De grote uitdaging voor de komende jaren is voor de GRN de uitvoering van de dorpsvisie ‘Een blik op Neede 2020’. Gemeente en GRN werken samen om de visie stap voor stap werkelijkheid te laten worden.

Wat betekent dit dan voor de andere grote kernen in de gemeente? De gemeente staat open voor het ontstaan van dorpsbelangenverenigingen in de grote kernen van de gemeente. Daarbij ziet zij het voorbeeld in Neede niet als een blauwdruk voor de andere kernen. Want hoe een dorpsorganisatie tot stand komt is van kern tot kern verschillend. Eén voorwaarde is wel helder voor de gemeente: een dorpsorganisatie moet vanuit de samenleving zelf ontstaan.Ander nieuws