Header image

Berkelland doet nee aan landelijke dag van de leerplicht

BERKELLAND - Berkelland doet op 18 maart mee aan de landelijke dag van de leerplicht. Alle voortgezet onderwijsscholen in Berkelland zijn gevraagd hieraan mee te werken. Berkelland richt zich dit jaar weer op de scholieren van het voortgezet onderwijs. Wethouder Dennis Meijerink bezoekt samen met de leerplichtambtenaar op donderdag 18 maart om 9.00 uur de leerlingen van het derde leerjaar van MaxX Onderwijs aan de Wheemerstraat in Neede. Hij gaat in gesprek met de leerlingen over verzuim op school. Het gesprek wordt ingeleid door een lespakket met dvd ‘Dirk terug naar school’. Dit lespakket is in 2007 aan alle voortgezet onderwijsscholen in Berkelland beschikbaar gesteld. Ook nu wordt deze scholen gevraagd hieraan op de een of andere manier aandacht te besteden. Aan de hand van stellingen kan tijdens de les gediscussieerd worden met leerlingen. Doel van de dag is de leerplicht breed onder de aandacht te brengen bij scholen en leerlingen.

Ander nieuws