Header image

Beltrum ‘Festunieker’ dan ooit

BELTRUM - Geen coronavirus kan de Beltrumse creativiteit en gemoedelijkheid temmen.

Uit beperking komt creativiteit. Met die houding kan deze editie van Festunique (dit jaar onder de naam ‘Festunieker’) toch doorgaan! Op zaterdagavond 5 september en zondag 6 september zal een alternatief corso zowel per fiets als per auto gratis te bewonderen zijn. Dit jaar staan alle dahliakunstwerken in het teken van vrijheid. Een toepasselijk thema in het jaar waarin onze vrijheid beperkt wordt, maar waarin we ook 75 jaar bevrijding vieren.

‘Festunique’ staat normaliter bekend om haar dahliawagens, theaterspektakels en gezellige muziek. Toen echter bekend werd dat Festunique in deze vorm niet door zou kunnen gaan vanwege het coronavirus, werd er snel actie ondernomen. ‘Geen rijdend corso dit jaar… dan laten we de mensen toch zelf langs het corso rijden?’ was namelijk direct één van de reacties onder de wagenbouwers. Dat Festunique in haar gebruikelijke vorm dit jaar helaas niet door kan gaan betekent immers niet dat er niets mogelijk is.

Een speciaal opgerichte werkgroep, met daarin wagenbouwers en organisatoren van het ‘normale’ bloemencorso, is vanaf april bezig geweest met verschillende opties. Verschillende plannen passeerden de revue tijdens digitale overleggen waarbij er telkens gekeken werd naar de nieuwe ontwikkelingen en maatregelen vanuit de overheid. “Wat is mogelijk? Waarmee moeten we rekening houden?” Uiteindelijk is één idee uitgebreid voorgelegd aan alle betrokkenen en met succes: iedereen was enthousiast. Zo is deze bijzondere en eenmalige corsoroute ontstaan onder de noemer ‘Festunieker’..

Alternatief corso zowel per fiets als per auto begaanbaar
De route die is uitgestippeld is zowel per fiets als per auto begaanbaar, strekt zich over meer dan 18 km in het mooie buitengebied van Beltrum en is op zaterdagavond 5 september (van 20:00 uur - 00:00 uur) en zondag 6 september (van 10:00 uur - 22:00 uur) af te leggen. Op zaterdagavond om 19:30 uur zal burgemeester Joost van Oostrum het alternatief corso openen bij De Hassinkhof.

Verlichte route op de zaterdagavond
De route leidt fietsers veelal over de mooie Kerkepaden die het buitengebied van Beltrum rijk is. Op de zaterdagavond zijn de omliggende bewoners verzocht om hun huis of boerderij te verlichten. Ook zullen de verschillende paden en de dahliakunstwerken verlicht zijn. Bereid je voor op een sfeervolle, unieke tocht door het buitengebied van Beltrum.

Route is gratis, maar aanmelden noodzakelijk
De start van de route is bij Dute, Spilman, Het Noasman of Halfweg. Bij elk startpunt kan een gratis routeboekje worden opgehaald. In dit boekje staat meer informatie over het ontstaan van Festunieker, een beschrijving van de dahliakunstwerken en natuurlijk een kaart met de route. Wie wil deelnemen aan Festunieker dient zich op te geven via www.festunique.nl. De route volgen is gratis, wel vraagt de organisatie om een vrije gift, te deponeren in de potten bij de startpunten. Met deze bijdrage hoopt zij de kosten te dekken en de wagenbouwers een extra steuntje in de rug te kunnen geven! Nagenieten van het alternatief corso kan ook bij bovengenoemde horecapunten. Onder het genot van een drankje kunnen de indrukken nog eens rustig verwerkt worden. Vooraf reserveren is hierbij wenselijk.

Algemene coronamaatregelen van kracht
Tijdens Festunieker wordt aan iedereen vriendelijk verzocht om zich te allen tijde aan de voorgeschreven maatregelen te houden. Houd 1,5 meter afstand, voorkom groepsvorming bij de kunstwerken (passeer de kunstwerken stapvoets) en blijf thuis bij klachten. Neem eigen verantwoordelijkheid, voor een gezamenlijke belevenis. We hopen jullie allemaal te zien in Beltrum!

Festunieker vindt plaats op zaterdagavond 5 september en zondag 6 september. Aanmelden is hiervoor verplicht. Kijk voor meer informatie op www.festunique.nl.


Ander nieuws