Header image

Beleef de lente op de fiets in de oostelijke Achterhoek

ACHTERHOEK - Fietstocht 4 april door de regio

In de oostelijke Achterhoek laten de vogels al goed blijken dat de lente nu echt zijn intreden heeft gemaakt. Ze laten volop van zich horen in de vele bosjes en houtwallen die dit gebied rijk is. Het coulisselandschap, waarbij houtgewas wordt afgewisseld met open stukjes land, is typisch voor deze regio. Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen heeft verschillende natuurgebieden en scholtengoederen in deze regio. Tijdens een afwisselende fietstocht op 4 april laat de boswachter van Geldersch Landschap u graag kennismaken met deze bijzondere regio.

Verspreid tussen de landerijen liggen prachtige boerderijen en statige scholtengoederen met karakteristieke houten topgevels verscholen tussen het groen. Dit gebied heeft een speciale ontstaansgeschiedenis. Het is gevormd door invloeden van de ijstijd waardoor droge en natte gebieden ontstonden, veenvorming plaatsvond, rivierduinen en dekzandruggen ontstonden en ondoordringbare keileemlagen voor vochtige gronden zorgden. Door menselijke invloed zijn hoger gelegen gebieden ontstaan (essen), en de lagere delen als ontginningsgebieden en rabattensystemen (greppels) ingericht. Dit alles heeft er voor gezorgd dat op korte afstand van elkaar heel verschillende gebieden zijn ontstaan waardoor ook de aanwezige planten en dieren veel van elkaar verschillen.

Bosanemonen en ijsvogels; In het voorjaar slingeren witte linten van bosanemonen mee met de vele beekjes in het gebied en met wat geluk ziet u een felblauwe ijsvogel langs een beek flitsen op zoek naar vis. Het groen aan de bomen is nog pril waardoor de zon met stralenbundels op de bosgrond schijnt. Dit is dan ook de reden waarom u in het voorjaar in het bos planten als de elegant bloeiende salomonszegel of de heerlijk ruikende lelietje-van-dalen kunt zien bloeien. Stichting Geldersch Landschap Geldersche Kasteelen spant zich in om dit natuurrijke cultuurlandschap te behouden.

Op de pedalen; Als u op woensdag 4 april mee fietst met boswachter van Geldersch Landschap Geldersche Kasteelen zult u dit gebied extra gaan waarderen. De boswachter wijst u op al het moois dat er te zien is en vertelt interessante wetenswaardigheden terwijl u kennismaakt met bijzondere gebieden langs de route, zoals de Borkense Baan, het Nonnenven en Oeding. De fietstocht duurt ongeveer vijf á zes uur (inclusief tussenstops), de afstand bedraagt zo'n 40 kilometer. U kunt uw eigen lunch en drinken meenemen voor onderweg. Tevens dient u uw eigen fiets mee te nemen. Reserveren is niet nodig. De start is om 10.00 uur vanaf het door het Geldersch Landschap Geldersche Kasteelen onlangs gerestaureerde Scholtengoed Hesselink, aan de Hesselinkweg 2 in Winterswijk. Kosten: € 4,50 p.p. Donateurs Geldersch Landschap gratis. U kunt eventueel parkeren langs deze weg. Meer informatie: www.mooigelderland.nl of boswachter John ter Horst, T 06 – 513 814 53.

Steun de natuur en cultuurhistorie dichtbij huis Vindt u het ook belangrijk dat waardevolle natuurgebieden en cultuurhistorie in de Achterhoek behouden blijft? Steun dan het werk van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. Elke donatie is welkom. Al voor € 2,50 per maand bent u begunstiger en ontvangt u het uitgebreide handboek en vier keer per jaar het tijdschrift Mooi Gelderland. Ook kunt u gratis mee op excursie met de boswachter en kunt u gratis zeven opengestelde kastelen bezoeken. Bel met (026) 355 25 55, optie 3 of kijk op www.mooigelderland.nlAnder nieuws